yasin.gen.tr https://www.yasin.gen.tr Yasin, Yasin Suresi Okunuşu ve Anlamı tr-TR hourly 1 Copyright 2020, yasin.gen.tr Tue, 12 Jul 2016 00:00:00 +0000 Mon, 20 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Yasin Suresi 2 Sayfa https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-2-sayfa.html Sat, 24 Nov 2018 23:05:29 +0000 Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç  Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcılıkta direnmiş, üstelik onlara iman eden kişiyi horlamış, bu sebepten de ilahi cezaya çarptırılmıştır. Yasin suresinin 2. sayfasında anlatılan kıssa, Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in nebiliğini reddeden, bu iddialarında ısrar eden ve O'na inananları baskı ve şiddete maruz bırakıp, kendisini de öldürmeye çalışan Mekke müşrikleri için bir ibret kıssası olarak anlatılmaktadır. Yasin suresi 2. sayfasında tercüme edilen "şehir halkı" (ashâbü'l-karye), tamlamasında tam olarak neresi kastedildiği bilinmemektedir. Karye kelimesi, insanların toplandığı yer anlamına gelip, en çok, köy ve kasaba gibi küçük yerler için kullanılır. Fakat, Kur'an-ı Kerim'de Mekke ve Kudüs gibi büyük şehirler için de kullanılmaktadır. Burada yirminci ayette ki "şehrin öbür ucundan" ifadesi ile söz edilen yerin bir şehir büyüklüğünde olduğunu düşündürmektedir. Yasin Suresi 2. Sayfada, 14-19. ayetlerde geçen diyalogda, gönderilen elçilere zarar gelmesinden korkan ve onlara tabi olmuş bir kişinin (Habib en-Neccâr), belde halkını uyarmaya çalışması da fayda etmeyip şehir halkı tarafından öldürülmüştür (şehit edilmiştir). Genel olarak tefsirlerde bu beldenin Antakya bölgesi ve elçilerin ise Hz. İsa'nın havarileri olduğu geçer. Buna göre halk da Romalılar olmaktadır.

Yasin suresi 2. sayfasında anlatılan bu kıssada, söz konusu belde halkı ve elçilerin kim olduğu Kur'an-ı Kerimde ve Hadis-i şeriflerde belirtilmemiştir. Bu konuda yorum yapmak yanlışlığa sebep olabilir. Bu kıssanın amacı, yukarıda belirttiğimiz gibi Mekkeli müşriklere güçlü bir uyarı yaparken, Hazreti Muhammed (S.A.V)'e tabi olanlara ise müjdeler verip maneviyatlarını güçlendirmektir. 

Yasin Suresi 2 SayfaYasin Suresi 2. Sayfa;

13- Vâdrib lehüm meselen eshabelgaryeh. İz(câ) ehel mûrselün.

14- İzersel(nâ) ileyhimüsneyni fekezzebû hûmâ fea'zzeznâ bisâlisinfega(lû) in(nâ) ileykûm mûrselûn.

15- Galu (mâ) entûm illâ beşerummislûna ve(mâ) enzelerrahmânû minşey in in entûm illâ tekzibûn.

16- Garabbûna ya'lemû in(nâ) ileykûm le mûrselûn

17- Vemâ a'ley(nâ) illelbelâğûlmûbin.

18- Ga(lû) innâ tetayyernâ bikûm. Leillem tentehû lenercû mennekûm veleyemessennekûm minnâ a'zâbûnelim.

19- Galû (ta) irukûm mea'kûm. Ein zûkkirtûm. Belentûm gavmûmmûsrifûn.

20- Ve(câ)eminegsal medinetiracûlûyyesa' gale yâ gavmittebiu'l mûrselin.

21- İttebiu' mellâ yes elikûm ecravvehûm mûhtedûn.

22- Vemâliye (lâ) e'bûdûllezi fetarani veileyhi tûrceûn.

23- Eettezû mindûni(hi) âliheten iyyûridnirrahmânû bidurril lâtûğni a'nni şefâa'tûhûm şeyevvelâ yûnzûn.

24- İn(ni) izellefi dalâlim mûbin.

25- İn(ni) âmentû birabbikûm fesmeu'n.

26- yled Hulil cenneh. Gale]]> Yasin Suresi Anlamı https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-anlami.html Sun, 25 Nov 2018 19:00:24 +0000 Yasin Suresi Anlamı; Kuranı Kerim'deki sıralamada otuz altıncı, iniş sıralamasına göre kırkbirinci sure olan Yasin Suresi, Cin suresinden sonra Furkan suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Adını i Yasin Suresi Anlamı; Kuranı Kerim'deki sıralamada otuz altıncı, iniş sıralamasına göre kırkbirinci sure olan Yasin Suresi, Cin suresinden sonra Furkan suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen Yasin kelimesinden alır. Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'in hak peygamber olduğu Kur'an'ın delilleriyle desteklenerek açıklanan Yasin Suresinde geçmiş peygamberlerden de söz edilir. Tevhid mücadelelerinde ne kadar büyük sıkıntılara katlandıkları anlatılır ve hem Resulü Ekrem'e, hem de O'na tâbi olanlara teselli verilir. Allahü Teâlâ'nın birliğini ve kudret delillerini anlatan Yasin Suresi, evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çeker ve ölümden sonra dirilmenin gerçekliğini ve sonuçlarını anlatır. Râzi'nin de belirttiği gibi Yasin Suresi, İslam inancının üç temel unsurunun "Allah'ın birliği, Nebilik ve âhiret" en güçlü delilleriyle işlenmiştir.  Rasûl'i Ekrem Efendimiz (S.A.V.) Yasin suresi için; "Her şeyin bir kalbi vardır, Kur'an'ın kalbi de Yasindir." buyurmuştur. İslam alimleri Efendimiz Aleyhisselam'ın Yasin suresine özel bir ilgi gösterdiği kanaatindelerdir. Müslümanlar da Yasin suresine önem vermiş ve Kur'an tilavetlerinde O'na ayrı bir yer vermişlerdir. Bu sebeple Yasin suresi için yazılan özel kitaplar bol miktarda bulunur. Yasin Suresi, ölülerimizin ruhlarına, ölmek üzere olanların ya da hasta olanların acılarının azalmasına ve hayatta olanların sağlıklarının devamlılığı için okunur. 

Yasin Suresi AnlamıYasin Suresi Anlamı;

Burada anlamdaki kasıt meâldir. Meâl ise Kur'an-ı Kerimi başka bir dile çevirmektir. Fakat, Kur'an-ı Kerimi kelimesi kelimesine, eksiksiz başka bir dile çevirmek mümkün olmadığından, çeviren kendi bilgisi dahilinde çevirdiği için, Kur'an'da verilmek istenen mesaj ve içeriklerin çoğu göz ardı edilebilmektedir. Bu durum ise Kur'an'ın yanlış yorumlanmasına bile sebep olabileceğinden, iyi bir çevirmenden okumak gerekir. Bu sebeple aşağıda yazan Yasin Suresi meâli, özel komisyon tarafından hazırlanmış olan meâldir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...

1-Yâ-sîn.

2.4-Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen, kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin.

5.6-(Bu kitap) Aziz ve Rahîm olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir.

7-Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz gerçekleşecektir; çünkü onlar iman etmeyecekler.

8-Biz onların boyunlarına çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik, bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. 

9-Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik, böylece gözlerini perdeledik; artık görmezler.

10-Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

11-Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahmân'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. 

12-Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazmaktayız. Zaten biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmişizdir. 

13-Onlara mâlûm şehir halkını örnek göster. Oraya elçilik gelmişti. 

14-Biz kendilerine iki kişi göndermiştik, ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine onları bir üçüncüyle destekledik. Onlar "Biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

15-Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler; "Siz de ancak Bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahmân herhangi bir şeyi indirmiş değildir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!" 

16-"Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. 

17-Biz düşen, açıkça tebliğ etmekten ibarettir." 

18-(İnkârcılar) şu karşılığı verdiler: "Doğrusu sizin yeryüzünden üzerimi]]> Arapça Yasin https://www.yasin.gen.tr/arapca-yasin.html Mon, 26 Nov 2018 01:42:39 +0000 Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde üç ana konu anlatılmaktadır. Bun Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde üç ana konu anlatılmaktadır. Bunlar âlemlerin Rabbi olan Allah'u Teâlâ'nın birliğini gösteren deliller, yöre halkının kıssaları, ölümden sonra dirilmek ve haşre imandır. Yasin Suresi, Rasulullah Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in nebiliği'nin gerçekliğine ve vahiylerin doğruluğuna, Kur'an-ı Kerim üzerine yeminle başlar. Efendimiz Aleyhisselamı yalanlayan ve sapkınlığa devam eden ve bundan dolayı Allah (C.C.)'ın azap ve intikamını hak eden Kureyş kafirlerinden söz ederek devam eder.  Yasin Suresi'nde kainatta Allahü Teala'nın gücünü ve varlığını, birliğini anlatan delillerden söz edilir. Yasin suresi, "ölümden sonra dirilmenin ve hesabın" konularını ele alarak, bunların kesinlikle olacağına dair deliller anlatarak biter. Malik Bin Yesâr (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah Aleyhisselam; "Kuranın kalbi Yasini Şerif'tir. Kim Yasin Suresini Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı için okursa, Allah (C.C.) onun günahlarını mağfiret eder. Yasin suresini ölülerinizin üzerine okuyunuz" buyurmuştur. Hz Ali (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (S.A.V.); "Ya Ali! Yasin suresini oku, Zira Yasin Suresi'nde 10  bereket vardır. 1- Yitiği olan okursa yitiğine kavuşur, 2-Mahkum olan olursa hapisten kurtulur, 3- Çıplak olan okursa giydirilir,4- O'nu okuyan aç doyar, 5- Bekar olan okursa evlendirilir, 6- Yolcu olan okursa yolculuğunda yardım görür, 7- Susuz kişi okursa suya kanar, 8- Hasta olan okursa afiyet bulup iyileşir, 9- Korku içinde olan okursa korktuğundan emin olur, 10- Ölümcül hastanın yanında okunursa acı ve ızdırabı hafifler" buyurmuştur.  


Görüldüğü gibi Yasin Suresini okumak oldukça faydalı ve faziletlidir. Fakat, Yasin sureside dahil Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerini Arapça olarak okumak gerekir. Türkçe olan okuyuş, asla asıl olan okuyuşu karşılayamaz. Bir Müslümanın Kur'an dilini öğrenip, sureleri bu şekilde okuması ve namaz kılarken namazın geçersiz olmaması açısından Arapçasından ezberlemesi gerekir. Arapça yeryüzündeki en zengin dil olup, Türkçe Arapçayı asla karşılayamaz. Arapçada biri normal, biri ince peltek ve bir diğeri de kalın peltek olmak üzere üç tane "S" harfi vardır. Türkçe'deki bir tane "s" sesi bunların sadece birini karşılayabilir. Aynı durum "h" harfi için de geçerlidir. Eğer bu sesler tam çıkarılmazsa anlam bozulabilir. Kur'an dilini bir an önce öğrenip sureleri Arapçasından okumak gerekir. Yasin suresinin Türkçe okunuşuna geçmeden önce, okuyuştaki birkaç şeye değinmek faydalı olacaktır. Koyu ve kalın yazılan harfler kesinlikle kalın okunur. Küçük yazılan harfler peltek ve ince okunur. ' işareti olan harfiler gırtlaktan çıkarılır. ( ) bu şekilde parantez içine alınan harfler 4 kere elif diyecek kadar uzatılır. Koyu renkte ve büyük H harfi kalın ve hırıltılı bir şekilde boğazdan çıkarılır. Cümle ortasında, kelime arasındaki nokta (.) olan yerler ıkınma tarzında bir sestir. Lütfen sesli dinlenecek bir okuyuşta buralara dikkat edin. Bununla birlikte, Türkçe okumak isteyenler için en iyi yöntem, Arapça okunuşunu dinleyerek ve aynı anda okumaktır. Bu sayede gırtlaktan, boğazdan çıkan ve peltek olan sesler daha kolay çıkarılabilir. Aksi halde Türkçesinden okurken anlam bozulabilir ve bu da sevabını alamayıp aksine, günaha girmeye neden olur.

Arapça YasinYasin Suresi Okunuşu; 
 • 1- Yas(i)n.
 • 2-  Vel gur'ânil hakim.
 • 3-  İnneke leminel mûrselin.
 • 4-  A' Yasin Meali https://www.yasin.gen.tr/yasin-meali.html Mon, 26 Nov 2018 08:02:31 +0000 Yasin Meali;Kur'an-ı anlamak için Arapça bilmek bizler için bulunmaz bir fırsattır. Fakat Arapça bilmemekte anlayabilmemiz için bir engel teşkil etmez. Kur-an şüphesiz her ayetinde bizlere mesajlar veriyor. Kur'an-ı K Yasin Meali;Kur'an-ı anlamak için Arapça bilmek bizler için bulunmaz bir fırsattır. Fakat Arapça bilmemekte anlayabilmemiz için bir engel teşkil etmez. Kur-an şüphesiz her ayetinde bizlere mesajlar veriyor. Kur'an-ı Kerimi Arapça okuyarak Allah'ın emrini yerine getirip meal ve tefsir ile de okuduğumuzu anlayıp hayatımıza geçirmeliyiz.
Yasin Meali
 • (1) Yasin 
 • (2-6) Ey Muhammed! Daima galip ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Hâkim'e yemin ederim ki, sen, daha önce ataları uyarılmayan ve bu yüzden gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarman için dosdoğru bir yol üzere gönderilmiş bir Peygambersin.
 • (7) Şurası muhakkaktır ki, onların çoğu hakkındaki hüküm kesinleşmiştir; bu yüzden artık iman etmezler.
 • (8-9) Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar varan halkalar geçirmişizdir; bu itibarla başları kalkıktır. Önlerine bir sed, arkalarına da bir sed çekmiş ve böylece onları örtmüşüzdür ; bu yüzden artık görmezler.
 • (10) Onları korkutsan da korkutmasan da birdir; yine iman etmezler.
 • (11) Sen ancak, Kur'âna  uyan ve görmeden  Rahmân'dan korkan kimseleri uyarabilirsin; onları, mağfiretle ve bol mükâfatla müjdele.
 • (12) Bütün ölüleri diriltecek olan, işledikleri amelleri ve bıraktıkları eserleri yazan elbette biziz. Her şeyi biz, apaçık bir kütükte  saymışızdır.
 • (13) Ey Muhammed! Kendilerine elçiler gelen kasaba halkını, onlara misal olarak anlat.
 • (14) Hani kendilerine iki elci göndermiştik de, her ikisi de yalanlamışlar, bunun üzerine biz de üçüncü bir elçiyle teyîd etmiştik. Elçiler demişlerdi ki: " Biz, size gönderilmiş elçileriz.
 • (15) "Onlar da şöyle demişlerdi:"Siz de bizim gibi insanlardan başka bir şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.
 • (16) "Elçiler ise demişlerdir ki :" Rabb'imiz bilir ki ,biz, size gönderilmiş elçileriz.
 • (17) "Bize düşen, apaçık tebliğden başka birşey değildir.
 • (18) "Onlar da şöyle demişlerdi: "Sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi.Eğer buna son vermezseniz, sizi mutlaka taşa tutacağız ve size bizden mutlaka acı bir azâb dokunacaktır.
 • (19) "Elçiler  de demişlerdir ki:" Sizin uğursuzluğunuz, sizin kendinizdendir; size öğüt verildiği için mi Hayir, aslında siz, isyanda aşırı giden bir kavimsiniz.
 • (20) "Şehrin çok uzak bir yerinden koşarak bir adam gelmiş ve "ey kavmim, elçilere uyun" demişti.
 • (21) "Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun; onlar, doğru yolda olan kimselerdir.
 • (22) "Sonra, beni Yaradana, ben neden kulluk etmiyeyim Nasıl olsa O'na döndürüleceksiniz.
 • (23) "O'ndan başkalarını hiç kendime ilah edinir  miyim Rahmân Rahmân bana bir zarar vermek isterse, onların şefaatleri şefaatleri bana hiçbir  fayda sağlamaz ve beni de kurtaramazlar.
 • (24) "İşte o zaman ben, apaçık bir sapıklık içinde olurum.
 • (25) "Ben, sizin Rabb'ınıza iman ettim; bu itibarla beni  dinleyin.
 • (26-27)"İşte bu elçiye, kıyamette "cennete gir" denir. O da der ki :" Keşke kavmim, Rabb'ımın beni bağışladığı ve beni ikrama mazhar olan kimselerden kıldığını bilseydi.
 • (28)"Kendisinden sonra, kavmine gökten hiçbir asker indirmemiştik. İndirecek de değildik.
 • (29) Olduysa bile, sadece tek bir sayha olmuş ve işte o zaman da yok olup gitmişlerdi.
 • (30) Yazıklar olsun o kullara ! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün; onu hemen alaya alırlardı.
 • (31) Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi, onların kendilerine bir daha geri dönüp gelmeyeceklerini bilmiyorlar mı
 • (32) Kıyamet günü hepsi de huzurumuza muhakkak getirileceklerdir.
 • (33) İşte, ölü yeryüzü onlar için bir delildir: Onu diriltir ve oradan bir takim hububat çıkarırız da ondan yerler.
 • (34-35) Ayrıca orada, meyvelerinden ve ellerinin yetiştirdiklerinden yemeleri için hurma ve üzüm bahçeleri yaratmış ve içlerinde pınarlar fışkırmışızdır. Yine de şükretmeyecekler mi
 • (36) Yerin yet]]> Yasin Suresi Türkçe https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-turkce.html Mon, 26 Nov 2018 23:35:23 +0000 Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım Yasin Suresi Türkçe;

  Bismillahirrahmanirrahiym

  (1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziylel aziyzir rahıym. (6)Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun. (7) Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun. (8) İnna cealna fi a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun. (9) Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun. (10) Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun. (11) İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhu bi mağfirativ ve ecrin kerim. (12) İnna nahnu nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahseynahu fi imamim mübiyn. (13) Vadrib lehüm meselen eshabel karyeh iz caehel murselun. (14) İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun. (15) Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun. (16) Kalu rabbüna ya'lemu inna ileykum le murselun. (17) Ve ma aleyna illel belagul mübiyn. (18) Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercumenneküm ve le yemesenneküm minna azabün eliym. (19) Kalu tairikum meakum ein zikkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun. (20) Ve cae min aksal medineti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul museliyn. (21) İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm muhtedun. (22) ve ma liye la a'büdüllezi fetarani ve ileyhi turceun. (23) E ettehızu min dunihi aliheten iy yuridnir rahmanu bi durril la tuğni anni şefaatühüm şey'ev ve la yünkizun. (24) İnni izen le fi dalalim mübiyn. (25) İnni amentü bi rabbiküm fesmehun. (26) Gıyledhulil cenneh gale ya leyte gavmi ya'lemun. (27) Bima ğaferali rabbi ve cealeni minel mükremiyn. (28) Ve ma enzelna ala gavmihi mim ba'dihi min cündim mines semai ve ma künna münziliyn. (29) İn kanet illa seyhetev vahideten fe iza hüm hamidun. (30) Ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun. (31) Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yerciun. (32) Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun. (33) Ve ayetül lehümül ardül meyteh ahyeyaha ve ahrecna minha habben feminhu ye'külun. (34) Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun. (35) Li ye'kulu min semerihi ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkurun. (36) Sübhanellezi halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min en füsihim ve mimma la ya'lemun. (37) Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm müslimun. (38) Veşşemsü tecri li müstegarrilleha zalike takdiyrul aziyzil aliym. (39) Vel gamera gaddernahu menazile hatta ade kel uecunil kadiym. (40) Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel gamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fi felekiy yesbehun. (41) Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyetehüm fil fülkil meşhun. (42) Ve halakna lehüm mim mislihi ma yarkebun. (43) Ve in neşe'nuğrikhum fela sariyha lehüm velehüm yünkazun. (44) İlla rahmeten minna ve metaan ilahiyn. (45) Ve iza gıyle lehümtteku ma beyne eydiküm ve ma halfeküm lealleküm turhamun. (46) Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridiyn. (47) Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razakakumullahi kalellezine kaferu lilleziyne amenu enut'imü mellev yeşaullahu et'ameh in entüm illa fi dalalim mübiyn. (48) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadigıyn. (49) Ma yenzurune illa sayhatev vahideten te'huzühüm vehüm yehissimun. (50) Fela yestetiyune tavsiyetev vela ila ehlihim yerciun. (51) Ve nüfiha fissuri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun. (52) Galu ya veylena mem beasena mim mergadina haza ma veader rahmanü ve sadegal murselun. (53) İn]]> Yasin Türkçe https://www.yasin.gen.tr/yasin-turkce.html Tue, 27 Nov 2018 14:32:04 +0000 Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm(1)  Yâsin(2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürselîyn (4) alâ sırâtın müstekîm (5) Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm

  (1)  Yâsin
  (2) velkur'ânilhakiym 
  (3) inneke leminelmürselîyn 
  (4) alâ sırâtın müstekîm
  (5) tenziylel'azîzirrahîm
  (6) litünzire kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm ğafilûn
  (7) lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn
  (8) innâ cealnâ fÎ ağnâkıhim ağlâlen fehiye ilel-ezkâni fehüm mukmehûn
  (9) ve cealnâ min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn
  (10) ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yu'minûn 
  (11) innemâ tenziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm
  (12) innâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fiy imâmin mübiyn
  (13) Vadrib lehüm meselen ashâbelkaryeh iz câehelmürselûn
  (14) iz erselnâ ileyhimüsneyni fekezzebûhümâ feazzeznâ bisâlisin fekâlü innâ ileyküm mürselûn
  (15) kâlûmâ entüm illâ beşerun mislünâ vema enzelerrahmanu min şey'in in entüm illâ tekzibûn
  (16) kâlû rabbünâ ya'lemü innâ ileyküm lemürselûn
  (17) ve mâ aleynâ illelbelâğulmübiyn
  (18) kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû lenarcümenneküm ve leyemessenneküm minnâ azâbün eliym
  (19) kâlû tâirüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn
  (20) ve câe min aksalmedîneti recülün yes'â kâle yâ kavmittebiul mürseliyn
  (21) ittebiû men lâ yes'elüküm ecran ve hüm mühtedûn
  (22) ve mâliyelâ a'büdülleziy fetaranî ve ileyhi türceûn
  (23) eettehızü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bidurrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey'en ve lâ yünkızûn
  (24) inniy izen lefiy dalâlin mübîyn
  (25) innîy âmentü birabbiküm fesmeûn
  (26) kıyled hulilcenneh kâle yâ leyte kavmiy yâ'lemûn
  (27) bimâ ğafera liy rabbî ve cealenîy minelmükramiyn
  (28) Ve mâ enzelnâ alâ kavmihî min ba'dihî min cündin minessemâi ve mâ künnâ münzilîn
  (29) in kânet illâ sayhaten vâhıdeten feizâ hüm hâmidûn
  (30) yâ hasreten alel'ıbâdi mâ ye'tiyhim min resûlin illâ kânû bihîy yestehziûn
  (31) elem yerav kem ehleknâ kablehüm minelkurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
  (32) ve in küllün lemmâ cemîy'un ledeynâ muhdarûn
  (33) ve âyetül lehümül ardulmeyteh ahyeynâhâ ve ehracnâ minhâ habben feminhü ye'külûn
  (34) ve cealnâ fiyhâ cennâtin min nehıylin ve a'nâbin ve feccernâ fiyhâ minel'uyûn
  (35) liye'külû min semerihiy ve mâ amilethü eydiyhim efalâ yeşkürûn
  (36) sübhânelleziy halekal'ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül'ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn
  (37) ve âyetün lehümülleylü neslehu minhünnehâra feizâhüm muzlimûn
  (38) veşşemsü tecriy limüstekarrin lehâ zâlike takdîrül'azîzil'aliym
  (39) velkamera kaddernâhü menâzile hattâ âdekel'urcûnilkadîym
  (40) leşşemsü yenbeğıy lehâ en tüdrikelkamera ve lelleylü sâbikunnehâra ve küllün fîy felekin yesbehûn
  (41) ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm filfülkil meşhûn
  (42) ve halaknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn
  (43) ve in neşe'nuğrıkhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yenkazûn
  (44) illâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîyn Yasin Suresi Arapça Okunuşu https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-arapca-okunusu.html Tue, 27 Nov 2018 21:41:25 +0000 Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder. Bunlar, öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder. Bunlar, öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir. 

  Yasin suresi toplumda genel olarak ölülerin arkasından okunan bir dua olarak bilinmekte ve yüzyıllardır bir gelenek olarak bu şekilde okunmaktadır. ancak ölülerin ardından kur'an okunmasıyla ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

  1- Ölülere Kur’an okunmasıyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de ne doğrudan ne de dolaylı bir bilgi mevcuttur.

  2- Resulallah'ın sözlerini içeren makbul ve muteber hadis kitaplarında da bu mevzuyu doğrudan ele alan sağlam bir habere rastlanmamaktadır. bu konuda elizde olan hadislerin tamamına yakını ya zayıf ya da uydurmadır. Bu konudaki sahih hadis kitaplarında bulabileceğimiz tek hadis, Ebû Dâvûd ve İbn Mâce’de yer alan ve iki kaynakta da Mâ’kil b. Yesâr'den rivayet edilen Yasin suresinin okunmasıyla ilgili hadistirki bu hadisin doğruluğu da şüphelidir.

  3- İslam’ın ilk zamanlarında görülmeyen bu uygulama, muhtemelen tarihi süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Bir takım psikososyal nedenlerle dayanan bu gelenek Müslümanların öte dünyaya yolcu ettikleri yakınlarına bir tür saygı aracı ve onlarla ilişkilerini bir biçimde devam ettirme yöntemi olarak değerlendirilebilir.

  Yasin Suresi Arapça Okunuşu
  Yukarıdaki bilgileri göz ardı etmeden okunması gereken Yasin Suresinin latin harfleriyle Arapça okunuşu aşağıdaki gibidir.
  • Yâsîn
  • VeI Kur’ân-il hakîm
  • İnneke leminel mürseIîn
  • AIâ sırâtın müstakîm
  • Tenzîlel azîzirrahîm
  • Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn
  • Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn
  • İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn
  • Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
  • Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn
  • innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
  • İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
  • Vadrib lehüm meselen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
  • İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâIû innâ ileyküm mürseIûn
  • Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn
  • Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ ileyküm lemürselûn
  • Vemâ aleynâ illel belâgul mübîn
  • Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû Ie nercümenneküm vele yemessenneküm minnâ azâbün elîm
  • Kâlû tâirüküm meaküm ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn
  • Vecâe min aksalmedineti racülün yes’â kâle yâ kavmittebiul mürselîn
  • İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn
  • Vemâ liye lâ a’büdüIIezî fetarenî ve ileyhi türceûn
  • Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey’en velâ yünkizûn
  • İnnî izen lefî dalâlin mübîn
  • İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
  • Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn
  • Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn
  • Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn
  • İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
  • Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
  • Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
  • Ve in küllün lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn
  • Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü y]]> Yasin Oku https://www.yasin.gen.tr/yasin-oku.html Wed, 28 Nov 2018 08:56:21 +0000 Yasin Oku, Sure Hakkında; Sure ismini, ilk iki harften ibaret olan ilk ayetten almaktadır. Bu sureye Kur'an'ın kalbi (Kalbü'l-Kur'an), Büyük, yüce sure (el-Azıme), dünya ve ahiret hayrını yaygınlaştıran (el-Muımme), dün Yasin Oku, Sure Hakkında; Sure ismini, ilk iki harften ibaret olan ilk ayetten almaktadır. Bu sureye Kur'an'ın kalbi (Kalbü'l-Kur'an), Büyük, yüce sure (el-Azıme), dünya ve ahiret hayrını yaygınlaştıran (el-Muımme), dünya ve ahiret sıkıntılarını, korku ve kötülükleri uzaklaştıran (el-Müdafi'a), istek ve ihtiyaçları yerine getiren (el-Kadıye) isimleri de verilmiştir. İlk iki ayet (Ya-sin), huruf-ı mukatta'adandır.. Ancak Yasinin Arap dilinin Tayy kabilesi lehçesinde (ya enisin kısaltılmışı olarak) ey insan! anlamına geldiği ve bununla Hz. Peygamber'e hitap edilmiş olduğu genellikle kabul görür. Yasin suresi 83 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de nazil olmuş ve Cin suresinden sonra indirilmiştir. 45. ayetin Medine'de indiğine dair rivayet vardır. Kur’anda resmi sırası 36 olup, iniş tarihine göre ise 41. suredir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak kabul görür ve Müslümanlar arasında ayrı bir yer kazanmıştır. Bu surenin faziletiyle ilgili çokça hadis nakledilmiştir. Bunların bazılarında Peygamberimiz (s.a.), Yasin okuyanın çok sevap kazanacağını, sabahleyin bu sureyi okuyana kolaylık verileceğini, mağfiret olunacağını, gece okuyanın bağışlanmış olarak sabahlayacağını bildirmiştir. Başka bir hadislerinde de ise şöyle buyurmuşlardır. Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Ölmüşlerinize Yasin okuyunuz. Sadece Allah'ı ve ahiret yurdunu isteyerek okuyan o kimseye Allah mağfiret eder. Bilginlerden bazıları da, bu tür hadislerin ışığında, zor olan herhangi bir iş için Yasin okunursa, Allah'ın o işi kolaylaştıracağını, ölünün başında okunursa, üzerine rahmet ve mağfiret ineceğini, ölmekte olan kimsenin ruhunun alınmasını kolaylaştıracağını söylemişlerdir. Surenin değeri hakkındaki bu hadisler nedeniyle Yasin, hastalara, canını teslim edecek halde bulunanlara okunmaktadır. Yalnız şunu çok iyi bilmeliyiz ki, Kur'an veya herhangi bir suresinin fazileti ile ilgili açıklamaları kıyaslarken, bu konudaki temel unsurun göz önünde tutulması lazımdır. Bu unsur şudur, Kur'an okumaktaki asıl amaç, bir takım manevi tasarruflarda bulunmayı ya da maddi sonuçlar beklemeyi ummak değil, onu anlayarak gereğini yapmaktır.

   Yasin Oku

   Surenin Temel Konuları; Bu surede, Peygamber efendimizin gerçek bir peygamber olduğu ve Kur'an'ın Yüce Allah tarafından indirildiği bildirilmekte, bu gerçekleri kabul etmeyen inkara kalkanlar şiddetle kınanmaktadır. Peygamberimizi ve müminleri teselli etmek ve bir ibret olmak üzere, imana çağrı yani bir davet öyküsü de anlatılmaktadır. Ayrıca, Yüce Allah'ın kudretine işaret etmek ve bunu delillendirmek amacıyla, yerdeki, göklerdeki varlıklara ve olaylara dikkat çekilmekte, Cenab-ı Hakk'ın tek ilah ve kainatın hükümranı olduğu, öldükten sonra dirilmenin kaçınılmaz gerçek olduğu belirtilmektedir.

   Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim-

   Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

   36/1; Yasiyn

   36/2; velkur'anilhakiym

   36/3; inneke leminelmürseliyne

   36/4; ala siratin müstekiym

   36/5; tenziylel aziyzirrahiym

   36/6; litünzire kavmen ma ünzire abaühüm fehüm ğafilün

   36/7; lekad hakkalkavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

   36/8; inna cealna fiy a'nakihim ağlalen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun

   36/9; ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun

   36/10; ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

   36/11; innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym

   36/12; inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn

   36/13; vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel mürselun 

   36/14; iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fegalü inna ileyküm mürselun

   36/15; galu ma]]> Yasin Suresi 1 Sayfa https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-1-sayfa.html Wed, 28 Nov 2018 23:09:29 +0000 Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okundu Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir duadır. Yasin ne niyet için okunursa, o şey meydana gelir. Peygamber Efendimizin Yasin Suresi ile ilgili sevabını anlatan bir çok hadisi şerif vardır. Yasin'e Kur'an'ın kalbi diyen Sevgili Peygamber efendimiz, Bir kimse Yasin Suresi okuduğu zaman onda bereket vardır. Aç okursa, doyar. İhtiyaçlı okursa, giyinir. Bekar okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Garip okursa, ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Hasta okursa, şifa bulur. Kaybeden okursa, kayıp bulunur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur. Kur'an-ı Kerim'deki bu sure, okuyana şefaat eder, dinleyen için affına sebep olur, ahirette korktuğundan emin olur. Bu Yasin suresidir. Yasin'i hem geceleri hem de gündüzleri okumak çok hayırlıdır. Geceleri okumanın iki büyük karşılığı vardır. İlk olarak Allah rızası için her gece Yasin okuyanın bütün günahları bağışlanır, hadisinde birinci sevabı anlatır. Her gece Yasin Suresi'ni okumaya devam eden bir kimse şehit olarak ölür, hadisinde de ikinci büyük sevabı bildirir. Burada Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen için Yüce Allah tarafından cennete giren mümin Habibu'n-neccar'ın durumunu anlatır. Bu konuda onu öldürenleri Yüce Allah, süre vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır. Bu amaçla Yasin suresi, bu kainatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Yasin suresi, bu konuyu delillerle anlatarak sona erer. Yasin suresi, bir rahmet hazinesidir.


  Yasin Suresi 1 Sayfa
  Yasin Suresi 1 Sayfa; "Bismillahirrahmanirrahim"
  • Yasin. Vel Kur'an-il hakim. İnneke leminel mürselin.
  • Ala sıratın müstakim. Tenzilel azizrrahim.
  • Litünzira kavmen ma ünzire abaühüm fehüm gafilün.
  • Lekad hakkalkavlü ala ekserihim fehüm la yü'minün.
  • İnna cealna fi a'nakihim aglalen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehün.
  • Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min galfihim sedden feağşeynehüm fehüm la yübsirun.
  • Ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minün.
  • İnnema tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmane bilgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerim.
  • İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemü ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fi imamin Mübin.
  Yasin Suresi 1 Sayfa; "Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)'ın adıyla;
  • Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an-a andolsun ki sen elbette doğru bir yol üzerine Peygamber olarak gönderildin.
  • Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için güç sahibi ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.
  • Andolsun, onların üzerine o söz üzerine azap, hak olmuştur. Artık onlar iman edemezler.
  • Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya doğrudur.
  • Biz onların önlerine bir set yaptık. Arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık göremezler.
  • Onlar uyarılsa da, uyarılmasa da onlar için birdir, inanmazlar.
  • Sen ancak Kur'an-a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlama ve güzel bir mükafatla müjdele.
  • Şüphesiz biz, ölüleri diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bu kitapta kaydetmişizdir.
  ]]>
  Yasin Suresi 4 Sayfa https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-4-sayfa.html Thu, 29 Nov 2018 00:26:32 +0000 Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul e Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz müslümanlar için de farklı bir öneme sahip olan Yasin suresi; ölülerden çok dirilere hitap eden bir suredir. Fakat bizler daha çok ölmüşlerimizin arkasından okuruz. Tabi ki ölülere okunmaz demiyoruz ancak içeriğinde ibret alınması gereken öyle bilgiler verilmiştir ki; günümüz yaşam şartlarında bizi şekillendirecek bizlere önemli boyutta yol gösterecek bir suredir. Yüce Allah Yasin suresinde; kıyamet ve diriliş, ahiret hayatı, insan nefsi gibi biz kullarına yol göstermektedir.

  Fazileti konusunda birçok sözün söylendiği Yasin suresi; her ayetinde ayrı bir ibret ve insanlığa ışık olacak bir suredir. Kısacası; Kuran' ın özeti ve projektörü gibi olduğu söylenen Yasin suresi, hayata dair ana konuları içerisinde barındıran önemli bir suredir.

  Yasin Suresi 4. sayfa arapça okunuşu:

  (23/41) Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

  (23/42) Ve halakna lehüm mim mislihi ma yerkebun

  (23/43) Ve in neşe' nuğrikküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

  (23/44) İlla rahmeten minna ve metaan ila hıyn

  (23/45) Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamün

  (23/46) Ve ma te' tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu' ridiyn

  (23/47) Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu enut' ımü mel lev yeşaüllahü at' amehu in entün illa dalalim mübın

  (23/48) Ve yekulune meta hazel va' dü in küntüm sadıkıyn

  (23/49) Ma yenzurune illa sayhatev vahideten te' huzühüm vehüm yehıssımun

  (23/50) Fela yestetıy' une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

  (23/51) Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

  (23/52) Kalu ya veylena nem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal mürselun

  (23/53) İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiyul ledeyna muhdarun

  (23/54) Fel yevme la tuzlemü nefsün şey' ev vela tüczevne illa ma küntüm ta' mehun

  Yasin Suresi 4 Sayfa
  Yasin Suresi 4. Sayfada anlatılan,

  Hz. Nuh peygamberinin gemisinin Yüce Allah' ın rahmetine bir delil olduğundan bahsedilmektedir. Müşriklerin Allah' ın ayetlerini nasıl yalanlayıp inkar ettiğini ve karşılığında çekecekleri korkunç azap gelip çattığında artık hiç birşeyin onları kurtaramayacağını bildirmektedir. Kıyamet gününün dehşetinden ve o gün herkes Rabbi' nin huzurunda yaptığı amellerin karşılığını birer birer alacaktır. Kimseye işlemiş olduğu şeylerin haricinde zulmedilmeyeceği söylenmektedir.
  ]]>
  Yasin Suresi Oku Türkçe https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-oku-turkce.html Thu, 29 Nov 2018 18:51:11 +0000 Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hita
  Semavi Dinler ve Kutsal Kitaplar
  Allah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm insanlığa hitap edecek düzeyde olmasıdır. Bu dinlerin hepsinde tek tanrı kavramı vardır. Peygambere iman ve ahiret inancı da yine bütün semavi dinlerde vahiy aracılığı ile vurgulanmıştır. Fakat Musevilik ve Hristiyanlıkta bu tip tevhid esaslarından sapmalar görülmektedir. Nitekim bilindiği üzere hristiyanlıkta tek tanrıdan ziyade teslis inancı vardır. Günümüzde Musevilik, Hristiyanlık ve İslam semavi dinler arasındadır. 
  İslam dinine göre Kur'an-ı Kerim gönderilen son kutsal kitaptır. Diğer semavi dinlere gönderilen kitapların insanlar tarafından farklı sebepler ile tahrif edildiğine inanılır. Nüzul ettiği coğrafya gereği Arapça bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in farklı dillere çevrilmiş bir çok örneği olmasına rağmen alimlerin çoğu, ''arapça bilen birinin dahi anlayamayacağı kadar çok anlam içeren veciz bir kitap olduğu'' konusunda birleşmişlerdir. Lakin kutsal sayılan bir kitabı insanın öncelikle kendi dilinde okuması da oldukça gerekli bir mecburiyettir. 

  Yasin Suresi'nin Kur'an-ı Kerim'deki yeri
  Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve toplam 6666 ayet; 30 cüz, 300 yaprak ve dolayısıyla 600 sayfa vardır. Bu surelerin içerisinde 22-23.cüzde yer alan 83 ayet, 733 kelime ve 2988 harften oluşan 36.sure olan ve Mekke'de nazil olmuş Yasin Suresi vardır ki müslümanların bir çoğu onun faziletini saymakla bitiremezler. Hz.Muhammed(s.a.v.) bu sure için ''Kur'an-ı Kerim'in kalbi.'' demiştir. En bilinen tarzıyla ölen kişinin ardından okunan ve ona feyz getireceğine inanılan bir suredir. Bu surede değinilen belli başlı konular vardır. Bunlar, öldükten sonra dirilmek (haşr), indiği bölgedeki halka ait kıssalar, alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığını kanıtlayan deliller ve örneklerdir. Gelin Yasin Suresi'nin  ayetlerinin Türkçe okunuşlarından bazılarına göz atalım.

  Yasin Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ve 8. ayetlerin Türkçe anlamı: Yasin. Hikmetli Kur'an hakkı için emin ol ki sen o risalet ile gönderilen peygamberler arasındasın. Bir sırat-ı mustakim üzerindesin ve tenziliyle o aziz Rahim'in inzar edesin; haber veresin diye bir kavme babalar inzar edilmedi. Onlar haberleri olmayan gafillerdir... Celalim hakkı için onlardan daha çoklarına karşı bir çok söz hak etmişlerdir de onlar yine de imana gelmezler. Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirdik, kelepçeler boyunlarına ve çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı kalkmış halde gözleri aşağı bakar vaziyette somurturlar.

  Yasin Suresi Oku Türkçe
  Yasin Suresi 40.ayet Türkçe okunuşu ve kelime kelime tefsiri:
  ''Leş şemsu(la eş şemsü)'': Güneş olmaz
  ''yenbegi'': Gerekir, mümkündür
  ''leha'': Ona
  ''en tudrike'': erişmek, ulaşmak
  ''el kamere'': Ay
  ''ve lel leylu(ve la el leylu)'': ve gece olamaz
  ''sabikun'': öne geçen
  ''en nehari'': gündüz
  ''ve kullun'': ve hepsi, ve tamamı
  ''fi'': içinde
  ''felekin'': yörünge
  ''yesbehune'': yüzmek, seyir halinde olmak, gitmek.
  ''Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri kendi yörüngelerinde seyrederler.'' (Diyanet İşleri Tefsiri)
  ]]>
  Yasin Suresi Tecvitli https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-tecvitli.html Fri, 30 Nov 2018 07:26:59 +0000 Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime göre yazılır. Mesela N-B M-B, N-R R-R, N-M M-M şekline dönüşmesi gibi.

  Yasin Suresi Tecvitli

  Yasin suresi tecvitli :

  • 1. Yâsîn.
  • 2. Vel Kur'ânil hakîm
  • 3. İnneke leminel muselîn.
  • 4. Alâ sîratim-müstagîm.
  • 5. Tenzîlel azîzir-rahîm.
  • 6. Litunzira gavmem-mâ unzira âbâuhum fehum ğâfilun
  • 7. Legat haggal gavlü alâ ekserihim fehum lâ yu'minûn.
  • 8. İnnâ cealnâ fî ağnâgihim ağlâlen fehiye ilel ezgâni fehum mugmehûn.
  • 9. Vecealnâ mim-beyni eydîhim seddev-vemin [k]halfihim sedden feağşeynâhum fehüm lâ yubsirûn.
  • 10. Vesevâun aleyhim eenzertehum emlem tünzirhum lâ yu'minûn.
  • 11. İnnemâ tunziru menittebeaz-zikra ve [k]haşiyer-rahmâne bil ğayb. Febeşşirhu bimağfirativ-veecrin kerîm.
  • 12. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ venektubu mâ gaddemû ve âsârahum. Ve külle şey'i ehsaynâhu fî imâmim-mubîn.
  • 13. Vadriblehüm meselen wshâbel garyeh. İz câehel murselûn.
  • 14. İz erselnâ ileyhimusneyni fekezzebûhumâ feazzeznâ bisâlisin fegâllû innâ ileyküm murselûn.
  • 15. Gâlû mâ entum illâ beşerum-mislûnâ. Vennâ enzelerrahmânu min şey'. İn entum illâ tekzibûn.
  • 16. Gâlû Rabbûne yağlemu innâ ileykum lemurselûn.
  • 17. Vemâ aleynâ illel belâğul mubîn.
  • 18. Gâlû  innâ tetayyernâ bikum. Leil-lem tentehû lenercumennekum veleyemessenekum minnâ azâbun elîm.
  • 19. Gâlû tâirukum meaküm. Ein zukkirtum. Bel entüm gavmum-musrifûn.
  • 20. Vecâ emin egsal medîneti raculuy-yes'â gâle yâ gavmittebiul murselîn.
  • 21. İttebiû mel-le yes'elukum ecrav-vehum muhtedûn.
  • 22. Vemâ liye lâ ağbudullezî fetaranî  veileyhi turceûn.
  • 23. Eette[k]hizu min dûnihî âliheten iy-yuridnirrahmânu bidurril-lâ tuğni annî şiefâatuhum şey'ev-velâ yungizûn.
  • 24. İnnî izel-lefî dalâlim-mubîn.
  • 25. İnnî âmentu birabbikum fesmeûn.
  • 26. Gîled[k]hulil cenneh. Gâle yâ leyte gavmî yağlemûn.
  • 27. Bimâ ğaferalî rabbî vecealenî minel mukremîn.
  • 28. Vemâ enzelnâ alâ gavmihî mim- bağdihî min cundim-mines-semâi vemâ künnâ  munzilîn.
  • 29. İn kânet illâ sayhatev-vâhideten feizâhum [k]hâmidûn.
  • 30. Yâ hasraten alel ibâd.Mâ ye'tîkum mir-rasûlin illâ kânû bihî yestehziûn.
  • 31. Elem yerav kem ehleknâ gablehum minel gurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn.
  • 32. Ve'in küllül-lemmâ cemîul-ledeynâ muhdarûn.
  • 33. Ve âyetül-lehümül erdul meyteh. Ehyaynâhâ ve ek[h]racnâ minhâ habben feminhu ye'kulûn.
  • 34. Vecealnâ fîhâ cennâtim-min na[k]hîliv-ve ağnâbiv-ve feccernâ fîhâ minel uyûn.
  • 35. Liye'kulû min semerihî vemâ amilethu eydîhim. Efelâ yeşkurûn.
  • 36. Subhânellezî [k]halegal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül erdu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yağlemûn.
  • 37. Ve âyâtül-lehumul-leyl. Nesla[k]hu minhun-nehâra feizâhüm muzlimûn.
  • 38. Veşşemsu tecrî limustegarril-lehâ. Zâlike tagdîrul azîzil alîm.
  • 39. Vel gamera gaddernâhu menâ zile hattâ âde kel urcûnil gadîm.
  • 40. Leşşemsu yembeğî lehâ en tudrikel gamera velelleylu sâbigun-nehâr. Ve küllün fî felekiy-yesbahûn.
  • 41. Veâyetül-lehüm ennâ hamelnâ hamelnâ zürriyyetehum fil fulkil meşhûn.
  • 42. Ve [k]halagnâ lehum mim-mislihî mâ yerkebûn.
  • 43. Vein neşe' nuğrighum felâ sarî[k]ha lehum velâhum yungazûn.
  • 44. İllâ rahmetem-minnâ ve metâan ilâhîn.
  • 45. Ve izâ gîlelehümüt-tegû]]> Yasin Suresi 82 Ayet https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-82-ayet.html Fri, 30 Nov 2018 16:11:11 +0000 Yasin Suresi 82 Ayet; toplamda 83 ayetten oluşan Yasin Suresinin 82. ayeti ile ilgili mealler; Diyanet İşleri Başkanlığı; Bir şeyi dilediği zaman. O'nun emri o şeye ancak 'ol' Yasin Suresi 82 Ayet; toplamda 83 ayetten oluşan Yasin Suresinin 82. ayeti ile ilgili mealler; 

   • Diyanet İşleri Başkanlığı; Bir şeyi dilediği zaman. O'nun emri o şeye ancak 'ol' demekten ibarettir. O da hemen oluverir.
   • Diyanet Vakfı; Bir şeyi yaratmak istediği zaman O'nun yaptığı 'ol' demekten ibarettir. Hemen oluverir. 
   • Elmalılı Hamdi Yazır (Orjinal); O'nun emri bir şeyi murad edince ona sadece 'ol' demektir. oda hemen oluverir.
   • Ömer Nasuhi Bilmen; O'nun emri, bir şeyi murad ettiği zaman ancak ona 'ol' demesidir ki, oda hemen oluverir.
   • Ali Fikri Yavuz; Allah'ın şanı, bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece 'ol' demektir. o oluverir. 
   Gibi çeşitli mealler olsada, ayeti kerimenin içeriğindeki derin anlam, Allah'u Teâlânın şanını ve yüceliğini, hiçbirşeye muhtaç olmadığını, herşeyin O'na muhtaç olduğunu anlatır. Yasin Suresinin bu Ayeti kerimesinde, Allah'u Teâlâ'nın evrenin mutlak hakimi olduğunu, istediği vakit istediği şeyi yapmak için herhangi bir vasıta veya yardıma ihtiyacı olmadığını, herhangi bir zorluk ve yorgunluk gibi, yaratılanlara ait kusurlardan uzak olduğu ifade edilmektedir.  Bilim adamlarına göre, ol emri mucizenin tecellisindedir. Bununla birlikte, kanun ve sebepler zincirine bağlı olmadan tecelli eder ve irâde edilen şey anında olur. Fakat, Allah'u Teâlâ sonsuz kudretiyle böyle dilediği için bu şekilde olmasını da sağlar. Çünkü koyduğu kanunlar ve çizdiği kusursuz planlar, yine kusursuz bir şekilde işler ve uygulanır. Yasin Suresi 82 AyetYasin Suresinde de geçen "Ol" emri,  kâinatın belli bir program, kanun ve işleyişine göre hedefine ulaşır ve olur. Buna "sünnetullah" denir. Ayrıca Yasin Suresi 82. Ayeti, gece yarısından sonra Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılıp, 21 kere yada 41 - 100 kere okunursa, çok istenilen bir dilek varsa, kabul olunacağı söylenir.]]>
   Yasin Okunuşu https://www.yasin.gen.tr/yasin-okunusu.html Sat, 01 Dec 2018 14:58:32 +0000 Yasin okunuşu, yasin Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Mekke'de inmiştir. Yasin diye başladığı için bu ismi almıştır. 83 ayetten oluşmaktadır. Bu sure de Kur'an-ı Kerim'e de değinilmektedir. Yasin suresinin faziletine Yasin okunuşu, yasin Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Mekke'de inmiştir. Yasin diye başladığı için bu ismi almıştır. 83 ayetten oluşmaktadır. Bu sure de Kur'an-ı Kerim'e de değinilmektedir. Yasin suresinin faziletine dair bir çok hadisi şerifler yazılmıştır. Bunların sahih olup olmadığını en iyi bilen Allah'tır. Üç büyük konuyu kapsamaktadır. Bunlar öldükten sonra dirilmek ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Alemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delildir. En çok okunan surelerden birisidir Yasin-i Şerif. Buyrun okunuşuna bakalım.

   Yasin Okunuşu
    Yasin Okunuşu
   • Yasin
   • Vel kur'anil hakiym
   • İnneke le minel murseliyn
   • Ala sıratım müstekıym
   • Tenziylel aziziyr rahıym
   • Li tünzira kavmem ma ünzira aba'ühüm fehüm ğafilûn
   • Le kâd hakkâl kavlü alâ ekserihîm fehüm lâ yü'minûn
   • İnna ce'alna fi a'nakıhim ağlalen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun
   • Ve ce'alna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynâhum fehüm la yübsırûn
   • Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
   • İnnema tünziru menittebeaz zikra  ve haşiye'r rahmane bil ğayb, fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerim
   • İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm. Ve külle şey'in ahsaynâhû fî imâmim mübiyn
   • Vadrid lehüm meselen ashabel karyeh. İz caehel murselun
   • İz arselna ileyhi müsneyni fekezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun
   • Kalu ma entüm illa beşerum mislüna vema enzeler rahmanü minşey'in in entüm illâ tekzîbun
   • Kâlu rabbûna ya'lemû innâ ileyküm le murselûn
   • Ve ma aleyna illel belağul mübin
   • Kalu inna teteyyarna biküm le il lem tentehu lenercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
   • Kalu tairukün meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifün
   • Ve cae min aksal medineti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
   • İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
   • Vema liye la a'büdüllezi feterani ve ileyhi turce'un
   • E ettehızü min dunihi aliheten iy yüridnîr rahmanu bi durril la tuğni anni şefâatühüm şey'ev vela yünkızûn
   • İnni izel le fi dalalim mübîn
   • İnni amentü bi rabbiküm fesme'ûn
   • Kıyledhulil cenneh, kâle yaleyte kavmi ya'lemun
   • Bi mâ ğafera li rabbi ve cealenî mine'l mükramiyn
   • Ve mâ enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cundim mines semai ve mâ künna münziliyn
   • İn kanet illa sayhatev vahideten fe iza hüm hamidun
   • Ya hasraten alal ibad, ma ye'tihim mir rasûlin illâ kanu bihi yestehziûn
   • Elem yerâv kem ehleknâ kâblehüm mine'l kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
   • Ve in küllük lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
   • Ve ayetün lehümül ardul meyteh, ahyeynaha ve ahracna minha habben fe minhü ye'külun
   • Ve ce'alna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccarna fiyha minel uyûn
   • Li ye'külu min semerihi vema amilethü eydiyhim, efela yeşkurun
   • Sübhanellezi halekal ezvace külleha mimmâ tümbitül erdü ve min enfûsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn
   • Ve ayetül lehümül leyl, nesluhu minhü'nnehara fe izâ hüm muzlimûn
   • Veş şemsü tecri li müstekarril leha, zâlike takdiyrûl azîyzil alîym
   • Vel kâmera kaddernâhü menâzile hatta adekel urcunil kadiym
   • Leşşemsü yembeği lehâ en tüdrikel kamerâ velel leylúû sabikûn nehâr, ve küllûn fî felekiy yesbehûn
   • Ve âyetül lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehûm fîl fûlkil meşhûn
   • Ve halakna lehüm mim mislihi ma yerkebun
   • Ve in neşe' nuğrikhüm fela sariyha lehüm vela hüm yunkazun
   • İlla rahmetem minna ve metaan ilahıyn
   • Ve iza kıyle lehümühtteku mabeyne eydiküm ve ma  halfekum lealleküm turhamun
   • Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayâti rabbihîm illâ kanû anhâ mû'ridıyn
   • Ve izâ kıyle lehüm enfiku mimma razekakümullahü kallelleziyne keferu lilleziyne amenu enut'ımu men lev yeşaüllahü et'ameh, in entüm illâ dalalim mübin Yasin Suresi Latince https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-latince.html Sat, 01 Dec 2018 16:19:31 +0000 Yasin Suresi  Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir.  Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insa Yasin Suresi  Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir.  Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyarılar yapmaktadır. 

   Latince Kur'an-ı Kerim;

   Kur'a-nı Kerim Allah tarafından Hz. Muhammed Aleyhisselama Arapça olarak, butun insanlığa indirilen kutsal bir kitaptır. Kur'an- ı Kerim'i Arapların dışında okumak isteyen, ancak arapca bilmeyenler için başka dillere ve Latinceye de çevirisi yapılmıştır. Tercümanlar Kur'an çevirisini yaparken, Arapça da bulunan harflerin, Latince de  tam olarak Karşılığını bulamasa da, elden geldiği kadar, yakın harfler kullanarak çeviri yapmaya çalışmışlardır.

   Din alimleri Latince Kuranı kerimin okunmasını caiz görmüşlerdir. Ancak Latince kelimeler kur'an'ın tam manasını vermediğinden Arapça bilmeyenlerin, bu dili öğrenerek Kuranı kerimi orijinalinden okumayı tavsiye etmişlerdir. 

   Yasin Suresi Latince
   Yâsîn Suresi'nin Latince okunuşu aşağıda yer almaktadır:
   • Yasin.
   • Vel kur'anil hakiym.
   • İnneke le minel murseliyn.
   • Ala siratim müstekiym. 
   • Tenziylel aziyzir rahiym. 
   • Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun.
   • Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 
   • İnna cealna fi a'nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun.
   • Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun
   • Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
   • İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerim.
   • İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fi imamim mübiyn.
   • Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun.
   • İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun .
   • Kalu. ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun.
   • Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun.
   • Ve ma aleyna illel belağul mübin.
   • Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym.
   • Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun.
   • Ve cae min aksal medineti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn.
   • İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun.
   • Ve ma liye la a'büdüllezi fetarani ve ileyhi türceun.
   • E ettehizü min dunihi aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni anni şefaatühüm şey'ev ve la yünkizun.
   • İnni izel le fi dalalim mübin.
   • İnni amentü bi rabbiküm fesmeun.
   • Kiyledhulil cenneh kale ya leyte kavmi ya'lemun
   • Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mükramiyn.
   • Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cündim mines semai ve ma künna münziliyn.
   • İn kanet illa sayhatev vahideten fe iza hüm hamidun.
   • Ya hasraten alel ibad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun.
   • Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun.
   • Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
   • Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
   • Ve cealna fiyha cennatim min nahiyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun.
   • Li ye'külu min semerihi ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
   • Sübhanellezi halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
   • Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
   • Veş şemsü tecri li müstekarril leha zalike katdiyrul aziyzil aliym
   • Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym.
   • Leşşemsü yembeğiy leha]]> Yasin Duası https://www.yasin.gen.tr/yasin-duasi.html Sun, 02 Dec 2018 13:14:24 +0000 Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu; Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. 

   Yasin Duası Arapça Okunuşu;

   E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

   Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inni es’elüke sabran cemilan. Ve kalben selima. Ve lisanen zakira. Ve dua’en müstecaba. Ve kitaben yemina. Ve rızkan halala. Ve naimen mukima. Ve cenneten ve harira.Ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Ve ya mucîbet deavat. Ya kaşifed’durri vel’belliyyat. Ya alimes’sırrı vel’hafiyyat. İkdı haceti fi hazihıs’saatil’mübaraketî bi hürmeti yasin vel’kuranil hakiym. Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun.

   Yasin DuasıYasin Duası Türkçe okunuşu:

   Ya Rab okuduğum bu Yaisîn-î Şerifi yüce dergahında kabul et. Ya Rabbî bu dadan nasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (Aleyhisselamın) aziz, latif ruhu şerifesine hediye ettim, haberdar eyleyip, kabul et ya Rabb. Ölmüşlerimizi ve cümlemizin peygamberin şefaatına nail eyle ya Rabb. Gelmiş geçmiş bütün Peygamberlerin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledim. Kabul et ya Rabb. Ya Rab okuduğumuz Yasin-i Şerifin sevabına ölmüşlerin aziz ruhlarına hediye eyledim, kabul eyle ey Allahım. Kabirlerî Kur’an nuruyla nurlandır, mekanları cennet olsun ya Rabbim. Kabirlerini cehennem çukuru yapma ya Rabbim. Okuduğum Yasin’i Şerif'i ve dualarımızı kabul et ya Rabbim. Bi-hurmeti Taha ve Yasin, vel hamdülillahi Rabbîl-alemin.

   Subhane Rabbuke Rabbil izzeti amma yasifun, ve selamun alelmurselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

   Yasin Duası Faziletleri; 

   Hz. Muhammed aleyhisselam, bu "Sure-i yasini şerif" için, neye okunursa onun içindir." Buyurdu. Helal olan bir arzu ve dilek için 3 veya 7 gün, yatsı namazından sonra yada fecirde 41 kere Yasin Suresi okursa, çok kısa zamanda isteğine erişir. Bu sure, iki tarafı da keskin bir kılıç gibidir. Yasin suresi istenilen herhangi meşru bir şey için okunarak, Yüce Allah tan talepte bulunulursa biiznillahu teala duası kabul olunarak, muradına erer.
   ]]>
   Yasin Suresi 3 Sayfa https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-3-sayfa.html Mon, 03 Dec 2018 12:19:37 +0000 Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından gönderilen en büyük kutsal kitaptır. Kur'an'ın inmeye başlamasıyla Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Peygamberlik görevine nail olmuştur. Kur'an-ı Kerim, inen ayet-ayet, bazen de sureler halinde parça-parça inerek 23 senede tamamlanmış oldu. İşte bu Kur'an Kerim muazzam bir kitaptır. Yüce Allah, (c.c.) kendi kelamı üzerine inkarcılara karşı kuvvetlendirmek için yemin ediyor. Çünkü, bir sözün tesirini artırma usullerinden birisi de söylenen bir şeyi yeminle dile getirmektir. Buradaki yeminin sebebi de budur. Peygamber efendimizin peygamberliğine delalet eden ve şahitlik yapan Yasin suresi Kur'an-ın Kalbidir. Ayrıca pek çok faydaları vardır. Bunlar arasında Emir Sultan Hz. şöyle buyurmaktadır; Eğer bir kimse Yasin suresini bir düşmanın şerrinden kurtulmak için veya başına gelebilecek felaketlerden korunmak niyeti ile okuyacak olursa, bu dileklerinden hangisini arzu etmiş olursa yerine gelir. Peygamber efendimizin Yasin suresi ile ilgili hadis-i şerifleri; Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim bu sureyi okursa Allah ona hatim sevabı verir. Allah yerleri ve gökleri yaratmadan bin sene önce Yasin ve Taha surelerini okudu. Bu sureleri işiten melekler, bu surelerin indirildiği ve kendileri için inen Muhammed ümmetine müjdeler olsun. Bu sureleri okuyan dillere müjdeler olsun, demiştir. 

   Yasin Suresi 3 SayfaYasin Suresi 3 Sayfa, "Bismillahirrahmanirrahim"
   • Vema enzelna ala gavmihi mim-bağdihi min cundim-mines-semai vema künna munzilin.
   • İn kanet illa sayhatev-vahiteden feizahum hamidün.
   • Ya hasreten alel ibad. Ma ye'tikum mir-rasulin illa kanu bihi yestehziun.
   • Elem yerav kem ehlekna gablehum minel guruni ennehum ileyhim la yerciun.
   • Ve in küllül-lemma cemiul-ledeyna muhdarun.
   • Ve ayetül-lehümül erdul meyteh. Ehyaynaha ve ehracna minha habben feminhu ye'kulün.
   • Vecealna fiha cennatim-min nahiliv-ve ağnabiv-ve feccerna fiha minel uyun.
   • Liye'kulu min semerihi vema amilethu eydihim. Efela yeşkurun.
   • Subhanellezi halegal ezvace külleha mimma tünbitül erdu ve min enfusihim ve mimma la yağlemun.
   • Ve ayatül-lehumul-leyl. Nesla hu minhun-nehara feizahüm muzlimün.
   • Veşşemsu tecri limustegarril-leha. Zalike tagdirul azizil alim.
   • Vel gamera gaddernahu mena zile hatta ade kel urcunil gadim.
   • Leşşemsu yembeği leha en tudrikel gamera velelleylu sabigun-nehar. Ve küllün fi felekiy-yesbahun.
   Yasin Suresi 3 Sayfa, "Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'in adıyla"
   • Biz arkasından kavminin üzerine onları cezalandırmak için gökten hiç bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
   • Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.
   • Yazıklar olsun o kullara, kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.
   • Görmedilermi ki, kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar.
   • Onlar bir gün toplanıp, sadece bizim huzurumuza geleceklerdir.
   • Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da onlardan yerler.
   • Biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık.
   • Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi
   • Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
   • Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığın içinde kalmışlardır.
   • Güneş de bir delildir ki kendi yörüngesinde akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
   • Ay'a gelince ona]]> Türkçe Yasin Oku https://www.yasin.gen.tr/turkce-yasin-oku.html Mon, 03 Dec 2018 21:17:30 +0000 Türkçe yasin oku, yasin suresi Kuranı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen bir suredir.  Birçok fazileti bulunur.  Yâsîn suresi okuyanlar hastalıklarda, borçlardan, kötülüklerde korunur. Evine huzur ve bereket gelir. Mekke'de d Türkçe yasin oku, yasin suresi Kuranı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen bir suredir.  Birçok fazileti bulunur.  Yâsîn suresi okuyanlar hastalıklarda, borçlardan, kötülüklerde korunur. Evine huzur ve bereket gelir. Mekke'de de inmiş olan bir suredir ve seksen üç ayetten oluşur. Öldükten sonra dirilmekten peygamberlikten bahseder. Şimdi bir çok fazileti olan yasin suresinin türkçe okunusuna bakalım. 

    Türkçe Yasin OkuTürkçe yasin oku

    1-Yâsîn.

    2-3-Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi için 

    4-Dosdoğru bir yol üzerinde bulunuyorsun.

    5-6-Babaları korkutulmayan ve onlar da gafil olan bir toplulugu çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ânı Kerim') ile korkutan ve onları yöneltensin.

    7-Andolsun ki onların bir çoğunda  üzerine gazap sözü atılır Onlar imana gelmez ve devam eder.

    8-Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler takmış ve o kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarıya doğru, gözleri ise aşağıya doğru somurtmaktadırlar.

    9-Hem önlerinden bir kalkan hem de  arkalarından bir kalkan geçirmişiz kendilerini hapsetmisiz. Baksalar bile görmezler.

    10-Onları inanmazlar bu nedenle korkutsan da korkutmasan da aynıdır onlara.

    11-Sen ancak Kur'ân'a uyan görünmediği halde Allah'tan korkan ve inanan kimseyi uyarısın. İşte o kişileri  bir affedilme ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

    12-Gerçekten biz ölüleri yeniden diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini kaydederiz. Zaten biz her şeyi  sayıp kayit etmişizdir.

    13-Sen onlara, o şehri peygamberler şehrini göster oraya peygamberler gelmişti.

    14-Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisine de inanmamışlardı.  Üçüncü bir peygamberi gönderdik  Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler.

    15-Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." Diyerek yine inanmadılar. 

    16-Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz."

    17-"Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir."

    18-Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden şanssızlığa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz,  sizi hiç umursamadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek kötü bir azab dokunur."

    19-Peygamberler de onlara  şu şekilde cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız) Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz."

    20-O sırada şehrin çok uzak bir  ucundan bir adam hızlıca  geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o elçilere!"

    21-"Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir."

    22-"Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

    23-"Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

    24-"Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum."

    25-"Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni."

    26-(Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!"

    27-"Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını."

    28-Biz arkasından halkın üzerine bir ordu indirmedik, indirmeyiz de

    29-Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen yatıştılar.

    30-Yazıklar olsun o kullara onlar kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlar ve inanmıyorlar. 

    31-Görmediler mi ki, kendilerinden önce bir çok nesil helak oldu. Onlar artık kendilerine 

    32-33-Toprak onlara en büyük delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyerek duruyorlar.

    34-Biz orada hurma, üzüm bağları ve bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlar ile sular verdik.

    35-Onun ürününden ve kendi]]> Yasin Suresi Türkçe Okunuşu https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-turkce-okunusu.html Tue, 04 Dec 2018 16:15:48 +0000 Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır.

    Yasin Suresi Türkçe OkunuşuYasin süresi Türkçe okunuşu:

    Bismillahirrahmanirrahim

   • 1. Yasin
   • 2. Vel kur'anil hakiym
   • 3. İnneke le minel murseliyn
   • 4. Ala sıratım müstekıym
   • 5. Tenziylel aziyzir rahıym
   • 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
   • 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
   • 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
   • 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yubsırun
   • 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü' minun
   • 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
   • 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
   • 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
   • 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzez bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
   • 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in entüm illa tekzibun
   • 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
   • 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
   • 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
   • 19. Kalu tairuküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
   • 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
   • 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
   • 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
   • 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev vela yünkızun
   • 24. İnnı izel le fı dalalim mübın
   • 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
   • 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
   • 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
   • 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihi min cündim mines semai ve ma künna
   • 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
   • 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa Kanu bihı yestehziun
   • 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm  minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
   • 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
   • 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
   • 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
   • 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydihim efela yeşkürun
   • 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimha la ya'lemun
   • 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhun nehara fe iza hüm mulimun
   • 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
   • 39. Vel Kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
   • 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel Kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
   • 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
   • 42. Ve halakna lehüm mim  mislihı ma yarkebun
   • 43. Ve in neşe'nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
   • 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
   • 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm  türhamun
   • 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
   • 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü  mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
   • 48. Ve yekulune meta Hazel va'dü in küntüm sadikıyn
   • 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
   • 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
   • 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hü]]> Yasin Suresi Okunuşu https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-okunusu.html Wed, 05 Dec 2018 12:57:58 +0000 Yasin suresi okunuşu, Yasin suresi Mekke'de  Cinn suresinden sonra inmiştir. 83 ayetten oluşmaktadır ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Fazilet bakımından da müthiş bir sure olan Yasin suresi okunuşu nası Yasin suresi okunuşu, Yasin suresi Mekke'de  Cinn suresinden sonra inmiştir. 83 ayetten oluşmaktadır ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Fazilet bakımından da müthiş bir sure olan Yasin suresi okunuşu nasıl hep birlikte inceleyelim.

    Yasin Suresi OkunuşuBismillahirrahmanirrahim

    Yasin

    Vel kur'anil hakiym

    İnneke le minel murseliyn

    Ala sıratım müstekıym

    Tenziylel aziyzir rahıym

    Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

    Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

    İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

    Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

    Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

    İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

    İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

    Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

    İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

    Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

    Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

    Ve ma aleyna illel belağul mübın

    Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

    Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

    Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

    İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

    Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

    E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

    İnnı izel le fı dalalim mübın

    İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

    Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

    Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

    Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

    İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

    Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

    Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

    Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

    Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

    Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

    Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

    Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

    Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

    Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

    Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

    Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

    Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

    Halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

    Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

    İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

    Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

    Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

    Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

    Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

    Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

    Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yar]]> Yasin Bağışlama Duası https://www.yasin.gen.tr/yasin-bagislama-duasi.html Wed, 05 Dec 2018 22:54:10 +0000 Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman aleminde bu süre sıklıkla okunmaktadır. Ayrıca kişi kendi ruhaniyeti için olmasını istediği bir dileği için, tövbe istiğfar için ve ölmüşlerin ruhu için çok miktarda okumaktadırlar. Yasin'in suresini okuduktan sonra ölmüşlerin ruhuna bağışlamak için bir dua okunmaktadır. Okunacak dua ile Ya-Sin'i şerifin daha makbul olduğuna ve dileğin duanın daha kabul edileceğine inanılmaktadır.  


    Yasin Bağışlama DuasıYasin bağışlama duası; 

    Bismillahirrahmanirrahıym, denildikten sonra bir Fatiha üç İhlası şerife okunur ve tövbe istiğfara başlanır. (Tövbe Yarabbi Tövbe Yarabbi Tövbe yarabbi eğer benim elimden, dilimden, gözümden, Gönlümden, kulağımdan ve ayağımdan tüm bu azalarımla bilerek ve bilmeyerek kelimeyi küfür, şirk, isyan, günah ve hata sadır olduysa, şayet tüm bu uzuvlarım la günah işledimse, ben bunların cümlesine binler, yüz binler kere tövbe ettim, Pişman oldum, bir daha işlememeye azim ederek kesinlikle karar verdim. 

    Yarabbi! Ben pişmanım, Yapmış olduğum tüm günahlardan, Keşke yapmasaydım, inşallah bir daha yapmayacağım, Yarabbi! Bilmeyerek şirk koştuysam affına sığınırım. Yarabbi! bilerek şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Allah'ım sen affedensin affetmeyi de seversin bizler de affeyle)

    Yukarıda belirtmiş olduğumuz tövbe istiğfarı okuduktan sonra Allah'ım okumuş olduğum Yasin'i Şerifi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V. İn Ruhuna Ehli beytine, ardından İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem peygamberimize, Hz. Havva validemize, Ashabına, tüm ölmüşlerimizin ruhuna, dünyada kimsesi kalmamış kaldıysa da dünya alemine dalmış bana bir fatiha yok mu diyen tüm Müslümanların ruhlarına yediye eyledim haberdar eyle yarabbim. Okumuş olduğum Yasin 'i Şerif hürmetine günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle, Bizleri cehennem azabından koru, Yarabbi Okumuş olduğum Ya-sin'i şerif hürmetine cümle Müslümanları içlerinde beni de sevgili peygamberimizin sancağı altında gölgelenmeyi nasip eyle. Allah'ım okumuş olduğum Ya-Sin Süresinde yanlışlarımı düzelt eksiklerimi tamamla kabul ve makbul eyle günahlarımızın affı için ölmüşlerimizin ruhu için, Yasin'i şerifin kabulü için El Fatiha... Denilerek ilk başta olduğu gibi bir Fatiha üç İhlası şerife okunur ve salavat ile dua bitirilir.  

    Okunmuş olan Yasin in kabulü için ve duanın makbulü için Amenerrasulü okunup salavat çekilmesi de oldukça fazla okunan ve hayırlı sayılan ibadettir. Hangi niyetle dua edilirse edilsin dilin söylediği değil kalbin hissettiğidir dua. O yüzden kişi niyetini kalpten ve tüm samimiyetle sadece Allah'ı tealadan istemeli ve sabırla beklemeli Ya-Sin kuranın kalbi olan bir suredir ve nasıl içten geliyor ise o şekil bağışlanması ve o şekil dua edilmesi makbul olandır. 
    ]]>
    Kuranı Kerim Yasin Suresi https://www.yasin.gen.tr/kurani-kerim-yasin-suresi.html Wed, 05 Dec 2018 23:59:29 +0000 Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de yer alması itibari ile hem surenin ismidir ve hem de tek başına Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de yer alması itibari ile hem surenin ismidir ve hem de tek başına da bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin musaf sırası itibari ile otuz altıncısı olarak bilinse de nazil oluş tarihine göre kırk ikinci suresi olarak tefsirciler tarafından ifade edilmektedir. Musaf halinde yer alan kitaptaki sayfa numarası konumu ise 439 ile 446 numaralı sayfalar içinde yer aldığı bilinip 6 sayfa olarak geçmektedir. Bu durum ilk ortaya çıkan günümüzde de geçerliliğini koruyan musaflarda yer almaktadır. Bu musaftan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim yasin suresi 6 sayfa olarak belirtilmektedir. Zira Kur'an-ı Kerimin değiştirilmeden günümüzde kadar gelmesi sebebi ile bu çıkarımı rahatlıkla söylemek mümkündür.

    Kur'an-ı Kerim yasin suresi tam olarak seksen üç ayetten oluştuğu bilinmektedir. Yasin suresindeki kelimeleri sayısı yediyüz yirmi yedi ve harf sayısı da üçbin kadardır. Mekki surelerden birisidir. Yani Kur'an-ı Kerim yasin suresi Mekke’de nazil olmuştur. Bunun ile birlikte Cin suresi nazil olduktan hem en sonra nazil olduğu bilinmektedir.  Ancak yalnızca on ikinci ve kırk beşinci ayetlerin Medeni olduğuna dair rivayetler söz konusudur. Yani bu ayetlerin Medine şehrinde nazil olduğu ile ilgili olarak bir takım rivayetlerin kuvvetli olduğu düşünülmektedir. Bu durum ise meşhur tefsirci Elmalılı Hamdi Yazır tefsirleri tarafından detaylı olarak anlatılmıştır.

    Yasin Suresinin Bilinen Diğer Adı

    Kur'an-ı Kerim yasin suresi ismini surenin ilk ayeti olan sin ve ya harflerinden aldığını belirtmiştik. Bunun yanı sıra kuranı kerim Yasin suresi için diğer önemli isimlerin de verildiğini belirtmemiz gerekir. Bu isimlerden birkaçının Muimme, Kalbül Kuran, Azime ve Müdafa-ı Kadiye olarak anıldığı bilinmektedir. Bunlardan en yaygın olanı kalplerin kuranı manasına gelen Kalbül Kuran ismidir.

    Kur'an-ı Kerim yasin suresi aynı adı taşıyan birinci ayetindeki ay ve sin harfleri hakkında birçok alim tarafından yorumlar ve rivayetlerin yapıldığı bilinmektedir. Ancak bunun ile birlikte unutulmamalıdır ki bu her iki harfinden asıl manası için yalnızca Allah tarafından gizlenmiş olan mahfuz bir derinliği bulunmaktadır.

    Kuranı Kerim Yasin Suresi

    Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi Önemi

    Kısa ayetlerden meydana gelen Kur'an-ı Kerim yasin suresi içerisinde bir takım ikazlar barındırmaktadır. Özellikle de surede çok önemli hususlara yer verildiği bilinmektedir. Bunun ile birlikte Kur'an-ı Kerim yasin suresi okuyan kimsenin doğrudan kalbine hitap eden imani ve itikadi konuların da yer aldığını belirtebiliriz. Bunun yanı sıra dünya ve ahret hayatı ile kıyamet alametlerinin de yer aldığı konulara değnilmiştir. Aynı zamanda da peygamberler hakkında da detaylı bilgiler verilip bir takım kıssalar anlatılmaktadır.

    Kur'an-ı Kerim yasin suresi Allah'ın birliğine, gücüne ve kudretine dikkatleri çekmesinin yanı sıra peygambere iman konusunda da önemli bilgiler barındırmaktadır. Bu sebepten ötürü bu surenin okunması imani noktada okuyan kimseye birçok fayda vermektedir. Zira bu surenin fazileti oldukça yüksektir. Peygamberin hadisi doğrultusunda kuranı kerim Yasin suresinin kuranın bizzat kalbi olarak nitelendirmek mümkündür.

    ]]>
    Yasin Anlamı https://www.yasin.gen.tr/yasin-anlami.html Thu, 06 Dec 2018 17:00:30 +0000 Yasin Anlamı, Üç ana konuyu kapsayan ve Mekke'de inmiş olan Yasin Suresi, 83 ayetten oluşur ve Kuranı Kerim'in en büyük suresi olarak bilinir. Öldükten sonra yeniden dirilmeyi, iman ve Allah'ın birliğini gösteren kesin delil Yasin Anlamı, Üç ana konuyu kapsayan ve Mekke'de inmiş olan Yasin Suresi, 83 ayetten oluşur ve Kuranı Kerim'in en büyük suresi olarak bilinir. Öldükten sonra yeniden dirilmeyi, iman ve Allah'ın birliğini gösteren kesin delillerden oluşur. Hesaba çekilmenin gerçekliğini dair kesin delillere anlatıp son bulur. 

    Yasin AnlamıYasin anlamı;
    1- Yâ,sîn. 
    2- Hikmetli Kuran'a andolsun. 
    3- Sen risâlet ile gönderilen peygamberlerdensin. 
    4- Doğru bir yol üzerindesin. 
    5- Kur'an güçlü Allah'ın indirdiği kitaptır. 
    6- Atalarının korkutulmamasından dolayı gaflet içinde olan kavmi uyarasın diye gönderildin. 
    7- And olsun ki onların çoğunun üzerinde hakkın vardır. Artık onlar iman etmezler. 
    8- Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirdik. Bu nedenle dik başlılardır. 
    9- Biz bunların önlerinden ve arkalarından set çektik, baksalar da göremezler. 
    10- Ve onları uyarsan da uyarmasan da inanmazlar. 
    11- Ancak sen zikri takip edenleri ve görmeden Rahmandan korkan kimseleri sakındırırsın. İste onları mağfiretle ve güzel bir mükafatla müjdele. 
    12- Gerçekten biz ölüleri diriltiriz ve bıraktıkları eserleri açık bir şekilde kitaba geçiririz. 
    13- Onlara o şehir halkının halini anlat, onlara elçiler varmıştı. 
    14- Hani onlara iki elçi göndermiştik. Bunlar yalanladılar. Bizde onlara bir üçüncü ile izzet verdik de varıp biz size gönderilen elçileriz dediler. 
    15- Onlar siz bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmedi, siz ancak yalan söylüyorsunuz. 
    16- Elçiler, Rabbimiz biliyor ki inanın biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. 
    17- ''Açık bir tebliğden başkası ise bizim üstümüze görev değildir'' dediler. 
    18- Onlar: ''Biz sizinle yolsuzluğa düştük, vazgeçmezsiniz eğer sizi taşları ve bizden size bir azap dokunur" dediler. 
    19- Elçiler: "Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız Doğrusu siz israfı ibadet etmiş bir kavimsiniz."  
    20- O sırada şehrin ucundan bir adam geldi ve: ''Ey hemşerilerim! Uyun elçilere!'' 
    21- Sizden bir karşılık beklemeyen o zatlara uyun. 
    22- Hem ben, beni yaradan Allah'a niçin kulluk etmeyeyim!! Hepiniz O' na döndürüleceksiniz. 
    23- Ben hiç ondan başka ilâhlar edinir miyim Eğer o Rahman bana bir zarar dileyecek olsa, onlar beni kurtaramazlar. 
    24- Şüphesiz ki ben o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum. 
    25- Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman ettim. "Gelin beni dinleyin" dedi.
    26- Ona: "Haydi gir cennete" denildi O ise: ''Ne olurdu kavmim bilseydi!" 
    27- "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram olunan kullardan kıldığını bilselerdi" dedi. 
    28- Arkasından ise kalbinin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. 
    29- Sadece korkunç sesten başka bir şey değildi, hemen sönüverdiler. 
    30- Yazıklar olsun, Ne Hasret okullara ki, kendilerini gelen her peygamber ile alay ediyorlardı. 
    31- Görmediler mi  ki, kendilerinden önce nice kavimler helak etmişiz. Onlar hiç dönüp gelmiyorlar mı 
    32- Ancak hepsi toplanıp bizim huzurumuza getirilmişlerdir. 
    33- Onlara, ölü toprak bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. 
    34- Ve orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık, içlerinde pınarlar akıttık. 
    35- Bunu kendi yetiştirdiklerinden yesinler diye yaptık. Hala şüphe etmeyecekler mi 
    36- Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve bilmedikleri bir çok şeyden çiftler]]> Yasin Suresi 9 Ayet https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-9-ayet.html Fri, 07 Dec 2018 12:33:22 +0000 Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir.  Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve ve alemlerin birliğin Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir.  Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve ve alemlerin birliğini gösteren kesin deliller olarak 3 bölümü kapsamaktadır. Vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı kerim üzerine yemin ile başlamaktadır. Sonrasında azgınlık ve sapıklığa devam eden Kureyş kafirlerinden bahseder ,sonrasında Yasin suresi vahyi ve Peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak için peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkı ile ilgili olan kıssayı anlatmaktadır. Yasin süresi essiz kainatta Allah'ın birliği ve gücünü gösteren delillerden söz eder ve öldükten sonra dirilme ve hesap konularını ele alarak o günün kesinlikle meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatır.Yasin Suresi 9 Ayet

    1. YA-SİN, (Gerçek manasına ancak Allah bilir. Allah ile Resulü arasında bir şifredir. Fakat kuvvetle muhtemel iki manası şu olabilir: "Sin", İnsan olup "Ey insan" demektir veya "Yasin, Peygamber (s.a) 'in ismidir. Çünkü " Muhammed" ile " Yasin" inin ebced  değerleri biri 132 diğeri 131'dir. (Yasin= Y-a-S-y-n) olarak hesap edilir; aradaki tek fark 'da Peygamber'in velayet denilen Allah'a olan yakınlığı ve gizli vahiylere alan kişiliğinin açık vahiylere alan kişiliğinden bir derece sonra olduğuna işarettir.)
    2. Her şeyi yerli yerinde anlatan ilim ve hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim.
    3. Sen daha evvel gelmiş geçmiş Peygamberler gibi Peygambersin.
    4. Dosdoğru bir yol üzeresin.
    5. Bu Kur'an, kainatı abes bırakmayan, insanları başıboş bırakmamak için onlara acıyan Allah'ın peyderpey sana indirdiği emirleridir.
    6. Ki sen, gaflet içinde yuvarlanan,dede ve babalarından kendilerine sağlıklı bir bilgi gelmeyen bir toplumu uyarsın.
    7. An dolsun! onların çoğunun kader mürekkebi kurumuştur. onlar asla iman etmezler.
    8. Biz, onların boyunlarına tasmalar geçirdik. O tasmalar çenelerine kadardır; Onları öyle sıkar ki yere bakamazlar.( Kibir ve küfür, pis bir tasmadır. Ağızlarına kadar onları sarmış, başlarını eğip düşünemezler. Yani küfür yüzeyselliktir.)
    9. Önlerine bir set, arkalarına da bir set yapmışız ( onları kuşatmışız). Gözlerine perde çekmişiz, artık onlar asla göremezler. 
    Şüphesiz Allah doğru söylemiştir.
    ]]>
    Yasin Suresi https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi.html Sat, 08 Dec 2018 06:48:48 +0000 Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve
    Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’dur

    Lügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için bu harflere istinaden “Yâsîn” ismini almıştır. Ayrıca sûreye, Azime (şerefli), Muimme (dünya ve ahiret sıkıntılarını bertaraf eden), Mudafia-i Kadiye (sahibinden sıkıntıları gideren, hayırları celbeden), Kalb-i Kur’an (Kur’an’ın kalbi),da denir. Bazı kaynaklarda sûre, Ashab-ı Karye kıssasına istinaden Habibi Neccar sûresi isimleriyle de anılmıştır.

    Yasin Suresinin Nüzul Yeri Nüzul Tarihi ve Nüzul Sebebi 

    Sûre, Mekke’de Furkân sûresinden önce ve Cin sûresinden sonra nazil olmuştur. Nüzul sırası kırk birdir. Mekke döneminin ilk merhalesinde nazil olduğu konusunda icma vardır. Sûrede, 12 ve 47. ayetlerin Medine’de nazil olduğuna dair rivayetler mevcuttur. Bu rivayetler ilgili ayetlerin tefsirinde ele alınacaktır. Bu rivayetler sûrenin bütünüyle Mekkî olduğuna mani değildir. Konuları arasında bütünlük arz etmesi de sûrenin aynı dönemde nazil olduğunun göstergesidir

    Yasin Suresinin bütünü için geçerli olan bir nüzul sebebi rivayet edilmemektedir. Fakat bazı ayetlerinin nüzul sebepleri ile ilgili rivayetler mevcuttur, bu rivayetleri şöyle sıralamak mümkündür: 9. ayetin nüzul sebebi hakkında iki rivayet mevcuttur, ilk olarak, hicret sırasında Resûlullah (s.a.v.)’in evinin etrafını onu öldürmek için saran müşriklere görünmeden evinden çıkışı hakkında nazil olduğu rivayet olunur. 

    İkinci olarak da, İbn Abbas ve İkrime’den nakledilen bir görüşe göre bu ayet, Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur. O, “Muhammed’i namaz kılarken görürsem, mutlaka başını taş ile yaracağım” diye yemin etmişti. Fakat bunu yapmak üzere harekete geçince eli boynuna bağlandı. Bu hadise üzerine bu ayet nâzil olduğu rivayet edilir. 12. ayetin nüzul Sebebi olarak, Medine’de, oturdukları yerleri bırakıp mescidin yanına taşınmak isteyen, Ensar’dan Seleme oğulları hakkında nazil olduğu rivayet edilir.

    77. ayetin nüzul sebebi olarak Mekke müşriklerinin önde gelenlerinden Übey b. Halef, As b. Vâil veya Ebu Cehil elinde çürümüş bir parça insan kemiğiyle Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yanına gelmiş, kemiği elinde ufalayıp havaya savurarak: “ Ey Muhammed! Allah’ın bunu mu Dirilteceğini iddia ediyorsun demiş. Hz. Peygamber (s.a.v.): Evet Yüce Allah seni öldürür, sonra diriltir, sonra cehenneme sürükler” buyurmuştur. Bunun üzerine Yasin suresinin bu son ayetleri nazil olmuştur.

    Yasin SuresiYasin Suresinin Muhtevası

    Kur'an-ı Kerim’in Allah’ın hak kitabı olduğu insanlığa ilan edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, dosdoğru yol üzere gönderilen sadık bir elçisi olduğu insanlığa duyrulmuştur. O, ataları uyarılmadığı için gaflette olan bir kavmi uyarmak için gönderilmiştir. Kur'an ilahi bir kitaptır, ona ancak Allah korkusu taşıyan iyi niyetli kimseler uyar ki, onlara mağfiret ve mükâfat vardır. Çıkarlarına düşkün kibirli kimseler ise, inkâr ederler ve bu yüzden onlar azap hükmünü hak etmişlerdir.

    İnsanların öldükten sonra diriltileceği ve ahirette hesaba çekilecekleri ilan edilmektedir. Geçmişte, kendilerine elçiler gönderilen fakat bunlara karşı çıkıp inkârda direnen ve bu yüzden korkunç bir çığlıkla helak edilen memleket halkı önemli bir ibret numunesidir. Allah peygamberlere iman eden ve inancı uğrunda şehid olanlaramağfiret edecek ve mükâfat verecektir. Allah, bir toplumu cezalandırmak isterse, gökten ordular indirmesine gerek yoktur. Bir çığlık, bir sayha, bir deprem, bir felaket onların işini bitirmeye yeter. Bunlardan ders alınmalıdır.

    Yüce Allah’ın kupkuru topraktan nice bitki ve meyveler çıkarmasından, fışkırttığı sulardan, eşyayı çift yaratmasından]]> Yasin Suresi Tefsiri https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 07:08:59 +0000 Yasin Suresi Tefsiri, Yasin suresi Kur-an'ı Kerim’de yer alan surelerden birisidir. Kur-an'ın Mushaf halinde durumu da 36. Suresi olarak bilinse de iniş tarihi itibari ile 41. Sure olarak yer aldığı rivayetlerde belirtilmiştir. Yasin Suresi Tefsiri, Yasin suresi Kur-an'ı Kerim’de yer alan surelerden birisidir. Kur-an'ın Mushaf halinde durumu da 36. Suresi olarak bilinse de iniş tarihi itibari ile 41. Sure olarak yer aldığı rivayetlerde belirtilmiştir. Yasin suresi 83 ayetten oluşmaktadır. Yasin suresi Mekke’de nazil olmuştur. Yasin suresi tefsiri yapan birçok alim tarafından bu sure birçok ad ile anıldığı bilinmektedir. Bu adlardan birkaçı şunlardır:

    • Kalbül Kur'an 
    • El Müdafi a 
    • El Kadiye 
    • El Muimme 
    • El Azime 

    Yasin Suresi Ya ile Sin Harflerinin Tefsiri

    Ya ve sin harflerinin bir araya gelmesi ile okunan Yasin suresi tefsiri yapılırken bu iki harfin sureye bu adı verdiği bilinmektedir. Birinci ayetinde yer alan bu harfler Arapçada huruf u mukatta harflerinden olması sebebi ile bu harflerin anlamlarının yalnızca yüce Allah tarafından gerçek manada bilindiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında yasin suresi tefsiri yapan birçok alim tarafından geriye kalan ayetler yorumlanıp tefsirinin yapılması sağlanmıştır. Bu durum yalnızca Yasin suresine has değildir. Bunun gibi Kur-an'ı Kerim’de yer alan birçok ayet bulunmaktadır. Mesela Taha suresin de aynı Yasin suresi gibi ta (kalın a harfi) ve ha harflerinden bir araya gelip bu sureye adını vermiştir.

    Yasin Suresi Tefsiri

    Yasin Suresinin Genel Tefsiri

    Yasin suresi tefsiri birçok alim tarafından Kur-an'ın tam olarak kalbi şeklinde nitelendirilmiştir. Birçok tefsir kitabında bu durum kabul görmüştür. Bu sebepten ötürü inanan Müslümanlar için ayrı bir konumu bulunduğu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu surenin fazileti hakkında peygamber efendimiz tarafından birçok hadis nakledildiği bilinmektedir. Bu bahsedilen faziletleri hakkında şunlardan bahsedilmektedir:

    • Yasin suresini okuyanın çok büyük sevap kazanacağı
    • Günahlarının mağfiret olunacağı
    • Zor işleri kolaylaştıracağı
    • Ölünün başında okunması halinde rahmet ve mağfiret edileceği
    • Ölmekte olan kimsenin başında okunması halinde ruhunu kolay bir şekilde teslim edeceği
    • Sabah saatlerinde bu sureyi okuyanın işlerinde kolaylıkların yaşanacağı
    • Gece bu sureyi okuyup sabahlayanların bağışlanmış olacağı aktarılan peygamberin hadisleri ile Yasin suresi tefsiri yapan alimler tarafından aktarılmıştır.

    Tüm bu bilgiler ışığında Yasin suresi okumanın fazileti için bu hadisler ve tefsirler ışığında can çekişen ya da hastalıkları bulunan kimselere sık sık okunduğuna rastlarız. Bu durumu hastaya şifa olduğuna inanılır. Ancak yasin suresi tefsiri ile tüm kuranı baştan sona tefsir eden alimlerin bu faziletleri yorumlamaları esnasında bir takım hususlara dikkat çekmektedir. Gerek bu sure ve gerekse diğer bütün sureler okunurken yalnızca anlamak ve gereğini yerine getirmek için okunmalıdır. Bunun dışında bir takım maddi neticeler beklemek ya da manevi tasarruflardan medet ummak amacı ile okunmaması gerekir.

    ]]>
    Yasin Suresi Fazileti https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-fazileti.html Sun, 09 Dec 2018 01:44:37 +0000 Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve tefsirler doğrultusunda birçok önemli derslerin çıkarılacağı bildirilmişt Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve tefsirler doğrultusunda birçok önemli derslerin çıkarılacağı bildirilmiştir. Bunun aynı sıra yasin suresi fazileti konusunda en açıklayıcı ve derin açıklamayı Hz. Peygamber tarafından bizzat aktarılan hadis doğrulamaktadır. Zira bu hadiste yasin suresi fazileti bakımından kuranın kalbi olduğu hakkında hadis bulunmaktadır. Hatta yasin suresinin bilinen bir diğer adının Kalbul Kuran olduğu bilinmektedir. Kuranı kerimin bizzat kalbi olduğu ile ilgili çok rahat bir şekilde çıkarımda bulunabiliriz.

    Yasin Suresinin Önemi

    Yasin suresi Mekki bir suredir. Yani Mekke şehrinde nazil olduğu bilinmektedir. Bu surede yer ayetler kısa ve derin anlamları barındırmaktadır. Ayetlerde önemli peygamber kıssalarına yer verilmektedir. Bu surede insanlara önemli ikazlarda bulunulduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de ahret yurdu konusunda derin manalar barındıran bu sure bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Yasin suresi fazilet açısından değerini anlamak için ayetlerdeki derin manalara iyi hakim olmaktadır. Zira kuranı kerim yasin suresinde sık sık insanların peygamberlerin emirlerini dinlemeyip başlarına neler açtığını anlatılmaktadır. Bu durum beraberinde günahların artmasına ahret hayatının sıkıntıya girmesine neden olduğu belirtilmiştir. Ancak Allah’ın emirlerine itaat eden kimselerin mükafatlandırılacağı açıklanmaktadır. Bunun içinde yaratıcının gücü, azameti ve kudreti sonsuz olduğu belirtilmiştir. Bu yönü ile yasin suresi fazileti ve önemi bakımından çok farklı boyutları bulunmaktadır.

    Yasin Suresi Fazileti

    Yasin suresi fazileti noktasında üzerinde en çok sıklıkla duracağımız iki temel konu bulunmaktadır. Bunlar Allah’a iman (yaratıcının her şeye gücü yettiği, azameti ve kudretinin sonsuz olduğuna iman etmek) ile peygamberlerin emirlerinin hak olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra öldükten sonra meydana gelecek olan kıyamet alametleri de anlatılmaktadır. İnsanlara cennet ve cehennem hakkında bilgiler verilmektedir. İmani ve itikadi noktada üzerinde sıklıkla durulan bu iki konu sebebi ile kuranın kalbi olduğu noktasındaki gerçekliğini koruduğunu söylememiz mümkündür. Bunun yanı sıra faziletlerinin neler olduğu ile ilgili olarak birçok hadis bulunması da önemli bir husustur.

    Yasin suresi faziletleri bakımından birçok hayırlara vesilece olacağı ile ilgili inanç oldukça yaygındır. Özellikle hadisler ve alimlerin tefsirlerinde üstünde sıklıkla durmuş olduğu bu sure beraberinde birçok fazilet barındırmaktadır. Bu sureyi okuyan kimseleri ihya olacağı ile ilgili birçok çıkarımda bulunmamız mümkündür.

    Yasin Suresi Fazileti

    Yasin Suresinin Hayırlara Vesile Olması

    Yasin suresi fazileti noktasında bu sureyi okuyan kimselerin birçok hayırlara vesile olacağına inanılır. Bunun ile birlikte her türlü bela ve şerrinde def olacağı inancı önemli bir faziletidir. Bunun yanı sıra hasta bir kimsenin başucunda okunan bu sure şifa olması bakımından önemli bir husustur. Yasin suresi okuyan kimseleri en büyük yaşadığı fazilet ise gönül ferahlığı yaşamaları ve işlerini rast gitmesidir. Zira bu yasin suresi fazileti okuyan için kalp darlığı gibi manevi hastalıkları gidermesi bakımından önemli bir yeri bulunmaktadır. Zorluğa ve belaya düşen kimselerin yasin suresi okuması beraberinde birçok hayrında yaşanmasına vesile olacağına inanılır. Bu sebepten ötürü inanan Müslümanlar bu surenin faziletine inanmaktadır.

    Özellikle de ölmek üzere olan kimsenin yanında yasin suresi okumak pek önemli bir husustur. Zira ölmek üzere olan kimse bu surenin okunması ile birlikte ruhunu daha kolay teslim ettiğini belirtebiliriz. Hasta kimseler için ise şifa niteliğindendir. Birçok bakımdan fazileti bulunan yasin suresinin her bir ha]]> Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresinden-sonra-okunacak-dua.html Sun, 09 Dec 2018 08:59:25 +0000 Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan her yerde okunur. Yasin Suresi ölülerin arkasından, zor durumda olan kişiler için, açlık ve susuzluk için, hastalık için ve insan oğlunun hayırlı bir hayatı olması için okunan en kutsal suredir. Yasin Suresinden sonra okunan ve edilen duaların kabul olması için mutlaka bağışlama duası okunur. Yasin Suresinden sonra okunan bağışlama duasının gücü çok büyüktür. Peygamber efendimiz buyurur ki, Yasin Suresinden sonra mutlaka bağışlama duasını okuyun. Yasin Suresinin gücü, Yasin Suresinden sonra okunan bağışlama duasıyla pekişir, dilek ve hacetlerin hemen olmasını sağlar.

    Yasin Suresinden Sonra Okunacak DuaYasin Suresinden sonra okunan dua:


    Bismillahirahirrahmanirrahim
    Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entessemiul alim. Ve tüb Aleyna ya Mevlana inneke enttevvabür rahim. Vehdina ve veffıkna ilel hakkı ve ila sıratın müstekıym. Bi bereketi hatmil kur'anil azim. Ve'fa  anna ya kerim. Vağ fir lena zünübena bi fadlike ve keramike ya ekramin ve ya erhamerrahimin.

    Yasin Suresinden sonra okunan dua anlamı:


    Ey yerlerin ve göklerin sahibi on sekiz alemin kalbine nazar eden yüce Allah. Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor, huzuruna geldik mümin gitmek istiyoruz, bu lütfu bizden esirgeme Ya RabbiYüce peygamberlerimizin şefaatine bizleri de nail eyle Ya Rabbi Yapılan dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi Kuranı elden ele dilden dile ulaştıranlarında ruhlarına hediye ettik sen kabul eyle vasıl eyle Ya Rabbi. Evlerimizde okunan yüce Yasin Şerif hürmetine sıkıntılardan ve cümle alem sıkıntılarından sen kurtar Ya Rabbi Ölmüşlerimizin ruhlarını şad et Ya Rabbi

    Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun. Veselamün alel mürselin. Velhamdülillahirabbil alemin. El Fatiha.


    Yasin Suresinden sonra bu dua okunarak dua sonlandırılır.

    ]]>
    Yasin Suresi 6 Sayfa https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-6-sayfa.html Sun, 09 Dec 2018 15:56:23 +0000 Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi kelime ve üç bin harftir. 83 ayetten oluşur. Nun ve mim fasılası olan harfleridir. O Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi kelime ve üç bin harftir. 83 ayetten oluşur. Nun ve mim fasılası olan harfleridir. On iki ve kırk beşinci ayetlerinin Medine'de indiğine dair rivayetler vardır. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'n Dili, İstanbul 1971, V, 4002).

    Yasin Suresinin İsmi;
    Yasin Suresi, Birinci ayetinde yer alan “ya” ve “sin” harfleri nedeniyle bu isim verilmiştir. Ancak "Azime", "Muimme", "Müdafi'ai kadiye" ve "Kalbu'l-Kur'an" isimleri ile de anılır. Kalbu'l-Kur'an, Kur'an'ın kalbi, Müdafi'ai kadiye, Onu okuyan (Yasin’i okuyup, Yasin’le amel edenden) kötülükleri gideren, Muimme, aynı zamanda okuyana dünya ve ahiretin saadeti kazandıran, ondan bu dünya ve ahiret korkusunu gideren ve Azme ise, sahibi Allah'ın yanında, şerefli olarak zikredilen demektir.
    Ya ve sin harflerinin ne anlama geldiği hakkında, alimlerin yorumları farklı farklıdır. Ama bu iki harfin gerçek manasını ancak Allah bilir.

    Yasin Suresinin Fasılaları;
    Surenin fasılaları kısadır. Surede etkili ve seri uyarılar vardır. Ayetleri kısa cümleler den oluşur. Surenin her yerinde insan kalbine etkili olan ikaz ve uyarılar bulunmaktadır. Yasin suresinin ilk ve en önemli hedefi, İslam inancının esaslarını kurmaktır. Onun için surenin ilk ayetlerinde peygamberlik ve Kur'n'ın önemi işlenmiştir:
    "Yasin. Hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin. Dosdoğru bir yol üzerinde, yani üstün ve çok merhametli Allah'ın indirdiği (Kur'an yolu) üzerindesin" (1-4).
    Yüce Allah bu ayetlerinde, sureye, isim olan ya ve sin harfleri ve bir de Kur'an-ı kerimle yemin edip, Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğini ve onun doğru yolda olduğunu bildirir. Daha sonra bu surede, kendileri için görevlenledirilen peygamberleri dinlemeyen, yalanlayıp karşı çıkan belde halkının uğradığı kötü sonuç dile getirilmiştir. Surenin sonlarında yine peygamberlikten ve Hz. Muhammed (s.a.s)'den bahsedilmektedir.

    Yasin Suresi 6 SayfaYasin Suresi Mesajları;
    Mekke'de nazil olan diğer surelerde olduğu gibi, Yasin suresinde de iman ve itikatla ilgili hususlara değinilmiştir. Yasin Suresinde özellikle kıyamet te yaşanacak olaylardan, daha önce yaşayan insanların ibretlik hallerinden, Allah'ın Yüce varlığını ve birliğini, yüksek güç ve kudretini ifade eden durumlardan bahsedilir. Allah'ın kuvvet ve kudretini gösteren, ölü toprakların yeşererek hayat bulması, güneşin batmasıyla, karanlığa gömülen geceyi, yörüngesinden sapmadan kendi yoluna devam eden güneşi, en sonunda kuru bir hurma dalı oluncaya kadar belli konaklara yavaş yavaş uğrayan ay’ın durumu, insan ve yükleri gemilerin su üzerinde taşıma gücü ve daha bir sürü ibret alınacak manzaralar, akıllı insanların düşünmeleri için anlatılmıştır. Cennet ve cehennemde haber verilmiştir. Yasin suresinin verdiği bu mesajlar içerisinde, öldükten sonra tekrar dirilme olayı, yani ahiret hayatı, vurgu noktasını oluşturmaktadır. Ahirete hayatına inanç, sosyal varlık olan insanın, hayatında son derece önemli bir yer tutmakta ve çok etkili olmaktadır. Ahiret hayatını kesin bir şekilde haber veren bu ayetlerden bazısının Türkçe meali aşağıdaki gibidir.
    "İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfe (sperma)'dan yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek" dedi. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir" (79).
    İbn Abbas (r.a)'ın rivayetine göre, el-As İbn Vail, Hz. Muhammed (s.a.s)'e gelip, elinde getirdiği çürük bir kemiği ufaltmış ve Muhammed Aleyhisselema "Ya Muhammed! Allah bu çürük kemiği de mi yaratacak" diye sormasına karşılık yukarıda meali verilen ayetler nazil olmuştur. (Abdulfettah el-Kadi, E]]> Yasin https://www.yasin.gen.tr/yasin.html Mon, 10 Dec 2018 05:50:54 +0000 Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmektedir. Musaf halinde bulunan kitaptaki sayfa numarası yeri ise 439-445 numaralı sayfalar arasında yer aldığı bilinmektedir. Yani 6 sayfadır. Yasin suresi seksen üç ayetten oluşmaktadır. Yasin süresinde Arapça kelimelerin sayısı 727 iken harf sayısı tam olarak üçbindir. Fasılası ise mim ve nun harflerinden oluşmaktadır. Mekke’de nazil olması sebebi ile Mekki surelerden birisi olup Cin suresinden hemen sonra nazil olduğu bilinmektedir. Ancak Elmalılı Hamdi Yazır tarafından ele alınan Hak Dini Kuran Dili adlı tefsir kitabında kırk beşinci ve on ikinci ayetlerinin Medeni yani Medine’de nazil olduğu ile ilgili rivayetlerin olduğu belirtilmektedir.

    Yasin Suresinin İsimleri

    Sureye ismini veren ilk ayet ya ile sin harflerinden oluştuğu için sure Yasin suresi olarak anılmaktadır. Bunun ile birlikte bu sure için kalbul kuran yani kuranın kalbi de denilmektedir. Aynı zamanda da Azime, Müdafa-i Kadiye ve Muimme adı ile de anıldığı bilinmektedir. Bu isimlerin anlamları ise şunlardır:

    • Azime: Tek sahibi olan Allah’ın hemen yanında şerefli adı ile zikredilen olarak bilinmektedir.
    • Muimme: Sahibine ahret ve dünya hayatında kazanımlar sağlayan ve ondan dünya ile ahret hayatında bulunan korkuların giderilmesini sağlayan anlamı bulunmaktadır.
    • Müdafa i Kadiye: onun ile amel eden ya da onu okuyan sahibinin başına gelebilecek her türlü fenalığı ve azgınlığı def eden anlamı bulunmaktadır.

    Yasin suresine adını veren ya ile sin harflerinin ne olduğu hakkında alimlerin aktarmış olduğu birçok rivayet söz konusudur. Ancak bu her iki harfinde gerçek manadaki anlamını yalnızca Allah bilmektedir.

    Yasin Suresinde Hakkında

    Yasin suresinin kısımları kısa kısa ayetlerden meydana gelmektedir. Ancak bu durum Rahman suresinde olduğu kadar kısa değildir. Bu surede oldukça seri ve etkili uyarılar yer almaktadır. Bu sebepten ötürü ayetlerin kısa cümlelerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle de surenin birçok yerinde doğrudan insanın kalbine hitap eden oldukça etkili uyarılar ve ikazlar dikkat çeken bir husustur.

    Yasin suresinin temeli  ve ana hedefi İslam inancının temellerini oluşturmaktır. Bu sebepten ötürü surenin ilk ayetleri boyunca kuran ve peygamberlik makamının önemine dikkat çekmektedir. Bunun ilk dört ayetinden yola çıkarak yorumlayan tefsir alimleri bulunmaktadır. Yasin suresinin ilk dört ayeti ise şöyledir:

    Yasin. Hikmet sahibi olan Kuran’a yemin (and) olsun. Sen elbetteki gönderilen elçilerden birisin. Dosdoğru bir yolda olan, yani çok merhamet sahibi ve üstün olan Allah’ın yeryüzüne indirdiği Kuran’ın yolu üzerindesindir.

    Bu dört ayette vurgulanmış olduğu gibi Yüce Yaratan surenin ismi olan ya ile sin harfleri ile Kuran’a yemin edip peygamberin elçiliği konusunda ve doğru yolda ayrılmadığı hususunda kesin ikazı bulunmaktadır. Surenin devamında ise kendi toplumuna peygamber gönderildiği halde peygamberlerini dinlemeyen onları yalanlayan kişilerin kötü durumu anlatılmaktadır. Özellikle de peygamberi yalanlayanların başına gelen oldukça kötü ve vahim durum sert bir dil ile anlatılmıştır. Surenin sonuna doğru gelindiğinde ise yine peygamberlik hususuna ve Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilgili bilgiler verilmiştir.

    Mekki yani Mekke’de nazil olduğu bilinen diğer surelerde olduğu gibi bu surede de itikad ve iman ile ilgili bir takım hususlara değinilmiştir. Bu surede özellikle kıyamet durumlarından, daha önce yaşayan insanların başından geçen ibretlik hikayelerden söz edilmektedir. Aynı zamanda dikkat çeken bir diğer husus ise Allah (c.c.) varlığı, üstün ve yetkin gücü, birliği ile kuvveti ile ilgili konular hakkında bilgi verilmekte]]> Yasin Suresi Meali https://www.yasin.gen.tr/yasin-suresi-meali.html Mon, 10 Dec 2018 18:39:02 +0000 Yasin Suresinin Meali, Yasin. Ey Muhammed Mustafa (SAV) hikmetli olan Kuran-ı Kerime andolsun ki, sen gönderilmiş olan elçilerden birisin. Doğru olan bir yolun üzerindesiniz. Ataları korkutulmamış ve kendileri de gafil bir kavmi, Cena Yasin Suresinin Meali, Yasin. Ey Muhammed Mustafa (SAV) hikmetli olan Kuran-ı Kerime andolsun ki, sen gönderilmiş olan elçilerden birisin. Doğru olan bir yolun üzerindesiniz. Ataları korkutulmamış ve kendileri de gafil bir kavmi, Cenab-ı Allah'ın hem çok güçlü hem de merhametli olan Kuran-ı Kerim ile korkutasın. O korkmayanların pek çoğunun üzerine azap sözü hak olarak görülmüştür. Fakat onlar yinede imana gelmezler. Çünkü o imansızların boyunlarına birer kelepçe geçirilmiştir. Boyunlarına takılan kelepçeler çenelerine kadar dayanmıştı, burunları yukarıya, gözleri ise aşağıya somurtmaktadır. Onların hem önlerine hem de arkalarına birer sed çekilmiş ve kendilerinin çevresi de sarılmıştır. İmansızları ister korkut ister korkutma onlar için birdir ve inanmazlar. Sen özellikle Kuran-ı Kerime tabi ve görünmeyen Rahman olan Cenab-ı Allah'dan korkan kullarını sakındırırsın. Şimdi bu kullarını bağışla ve şerefli mükafat ile müjdele. Biz o imansızlara iki tane peygamber göndermiştik, ancak onlar gönderilen iki peygamberi de yalanladılar. Bizde onlara yeniden destelemek için üçüncü bir peygamber gönderdik. Biz sizlere gönderilen elçileriz diye cevap verdiler.  


    Yasin Suresinin Açıklamalı Meali, onlar, peygamberlere sizlerde bizler gibi insansınız başka hiç bir şey değilsiniz, Rahman olan Cenab-ı Hak bir şey indirmedi. Sizler yalnızca yalan söylüyorsunuz diye karşılık verdiler. Peygamberler onlara dediler ki; Cenab-ı Hak biliyor ki bizler gerçekten sizlere gönderilmiş olan elçileriz. Bizlere düşen ise, yalnızca apaçık her şeyi tebliğ etmektir. Onlarda, bizler sizlerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Sizler bu işten eğer vazgeçmezseniz, bizler sizleri hiç tınmadan taşlarız ve izlere karşı çok acıklı bir azab olur. Peygamberlerde şu şekilde cevap verdi; sizin uğursuzluğunuz kendi birliğinizden gelmektedir. Bizler sizlere öğüt verdik diye mi uğursuzluğa uğramışsınız Doğrusu sizler israfı bir adet haline getiren bir kavimsiniz. Bu sırada şehrin diğer tarafından koşarak gelen bir adam, kavmim bu elçilere uyun. Sizden hiç bir şey istemeyen bu zatlara uyun, onlar muhakkak hidayete ermişlerdir. Bana neler oluyor da beni yaratan Allah'a kulluk etmeyecekmişim. Yeniden döndürülüp Allah'a tekrar gideceksiniz. Ben hiç Allah'dan başka bir ilah edinir miyim Şüphesiz Rahman olan Allah eğer bana zarar verecek olsa onların beni kurtarmak için şefaatleri bir işe yaramaz ve kesinlikle beni kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklık içerisinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize imanı getirdim, gelin beni dinleyin. Rabbim şimdi haydi gir cennete dedi. O da keşke bunları kavmim bilseydi dedi. Çünkü Allah'ım beni bağışladı ve kendisi için ikram edilmiş olan kullarından kıldı. 

    Yasin Suresi MealiYasin Suresinin Mealinden Açıklamalar, biz bunların arkasından kavminin üstüne hemen ordu indirmedik, hatta indirecek değildik. Yalnızca gürültü oldu ve onlar hemen sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun ki, kendileri için gönderilmiş olan her peygamber ile alay ediyorlardı. Sanki onlar görmedi mi daha önceki kuşakları biz helak etmişiz. Onlar şimdi kendilerine dönüp de gelemiyorlar. Bunların hepsi yalnızca toplanarak huzurumuza getirilmişlerdi. Ölü toprak onlara birer delildir. Ölü topraklara bizler hayat verdik, o topraktan taneler çıkarttık, onlarda durmadan yiyorlar. Bizler orada özellikle hurmalıklardan başlayıp, üzüm bağlarına kadar bahçeler hazırladık. İçlerinden birer pınar suyu fışkırttık. Bu bahçelerin ürünlerinden ve kendi elleri ile yaptıklarından yesinler diye yapıldı. Yinede şükretmeyi bilmeyecekler mi Yerdeki bitkilerden, kulların kendi nefsinden ve daha bilmedikleri pek çok şeyleri bütün çiftleri yaratan Cenab-ı Allah'ın şanı çok yücedir. Gece karanlığı onlar için bir delildir. Biz gündüzü soyar çıkarırız, birde baksınlar ki, karanlığın içine dalmışlar. Güneşte onlar için bir delildir, Çünkü kendi yolunda akarak gitmektedir. Şüphesiz bunların hepsi her şeyi]]>